Új spirituális szemlélet

Egy galaxis valójában százmilliárdnyi csillag-/naprendszerből álló test, melynek minden csillagrendszere élő sejtként működik. Az emberi csakrához hasonlóan működő fekete és fehér lyukak pedig segítenek fenntartani az időtől független anyag- és energiacserét a galaktikus testben, épp úgy a galaktikus test kisebb csakráinál ( akupunktúrás pontjainál ) is.

A galaxisok közepén lévő fekete/fehér lyukaknak ugyanolyan funkciója van, mint az emberi koronacsakrának, mivel ezek a magasabb rezgéssíkok mentális aktivitásainak galaktikus csatornái.

 

A galaxisoknak 7 dimenziós a szerkezete.

 

Mi, földi emberek ennek a bonyolult struktúrának csak egy kicsiny részét tudjuk észlelni ( hasonlóan ahogy a pozitronemissziós tomográffal is csak az emberi test bizonyos részét vizsgálhatjuk meg ) .

A galaxisok fizikai anyagának többi része egy 6 dimenziós koordinátarendszer különböző területein találhatók meg, ezek is földi ember számára láthatatlanok. Ugyanakkor az ember egy olyan független, önalkotó lény, aki azzal a feladattal van felruházva, hogy abban a galaktikus testben, amelyben él, ne alakuljon ki betegség, ugyanúgy ahogy a saját testét is védi a betegségek ellen. Ez érvényes minden érzésbeli és gondolati rezgéssíkra is, ahol ő tudatos.

A galaxis tehát tudatos élőlény, Aki telepatikusan kommunikálni tud az emberrel többek között olyan égitestek segítségével, melyeket kristályos felépítésű fehér törpéknek nevezünk. Nekik nincs más funkciójuk a galaxisban, minthogy élő, gigantikus agyként vagy memóriabankként szolgáljanak. A fehér törpék kapcsolatban vannak egymással és a galaxis fizikai agyának egy részét képezik.

Az atommagok ezekben a kicsiny, sűrű csillagokban úgy működnek, mint az agy sejtjei, az atom körüli elektronpályák pedig az információ-átadásban játszanak szerepet. Más csillagtípusok a galaktikus agy további részei felépítésében vesznek részt, a pulzárok például olyan alapfrekvencia-rezgések generálói és ritmusadói, mellyel egy galaktikus testnek feltétlenül rendelkeznie kell. A hozzánk legközelebb eső galaktikus memória-tárolóegység maga a Szíriusz B fehér törpecsillag.

 


 

A fehér törpék önálló lények, a galaktikus agy kicsinyített másai, jóllehet alá vannak rendelve az egész galaktikus agy rendszerének. Minden, ami a Földön és a rajta lévő civilizációkkal történik, úgy néz ki, belekerül az egyik ilyen elembe, a hozzánk legközelebbi Szíriusz B memóriájába.

 

A kristálygömb használatának régi mágikus szokása is ide vezethető vissza : kapcsolat jön létre a kozmikus memória-bankkal, a Szíriusz B csillaggal!

 

A tiszta kristályok a Földön egyrészt a magasabb energiák átalakító állomásaiként működnek, másrészt azért, hogy a földi események ideiglenes memóriabankjai legyenek. Egy galaktikus kristály 7 dimenziós energiastruktúra, mely így teljesen tudatában van az emberi test összes energiaszintjének is.

Egy galaktikus kristályba átvitt képet tartósan annak fizikai formájaként lehet tárolni, míg más képeket csak ideiglenesen tárolnak a fizikai szerkezetében, mely később átalakul éterikus formává. Ugyanis egy tiszta fizikai képet rendszerint fizikai formában tárolnak, épp úgy az éterikust éterikus formában, az érzelmeket asztrális formában, a gondolatokat mentális formában stb. 

 

Minden kristálynak természetesen megvan a saját tudata, ugyanakkor képesek gondolkozni és tudatosan irányítani önmagukat. Ha pedig egy emberi lény is el tud jutni ugyanilyen fokra, azaz képes irányítani és ellenőrzés alatt tartani a saját teste folyamatait, akkor ez ilyen ember fizikailag is halhatatlanná válhat! Ő ekkor elhagyja a szükséges karmikus inkarnációs ciklusokat és egy spirituális szellemi lénnyé válik.

A kommunikációnak két módja lehetséges a galaktikus kristályok különböző szintjei között, mely miatt a galaktikus gondolatképek fizikai anyagként meg tudnak nyilvánulni. Az emberi agy egy biológiai kristály, melynek minden eleme agysejtekből épül fel. Ez az agy kapcsolatban van egy galaktikus karbonkristállyal ( gyémánttal ), amennyiben ez a galaktikus elem aktív állapotban van. Így lehetséges az embernek fizikai testében (telepatikusan) kommunikálnia a kozmosszal. De lehetséges az is, hogy a Föld különböző népei kapcsolódjanak megfelelő galaktikus kristályaikhoz, melyek az agyuk speciális területeivel függ össze. Ám a mostani galaktikus korszakváltás folyamán a mi Napunk átalakulása várhatóan véget vet ( az egységes spirituális társadalom kialakulása miatt ) a különböző rasszok eddigi különböző szintű telepatikus kapcsolatainak.