Új spirituális szemlélet

Isten mindig konkrét, sohasem elvont

 

 

 

"...És meglátják az embernek Fiát eljönni az ég felhőiben

nagy hatalommal és dicsőséggel."

 

Mert : Isten mindig konkrét, sohasem elvont

 

 

 

A fenti címben leírt állítás egy mindennapi tapasztalat mindazok számára, akik a Fényt keresik és egy magasabb, megszentelt életre vágynak.

Isten tehát konkrét - de ez ránk vonatkoztatva aktuálisan mit jelent?

Azt például, hogy a most aktuális felemelkedés folyamata sem elvont lila gőzben fog végbe menni, hanem nagyon is konkrét, szinte hétköznapi tapasztalatokon keresztül!!!

Na, éppen ez az, amit az átlagember mindig negál : a hétköznapi tapasztalatokat, mert azok, ugye, túl ismertek, túl unalmasak! Ezért keres az ember azonnal valami narkózist, valami kábulatot, hogy a 3D-s lét unalmát elviselje. A gondolati narkózis természetesen az első, amellyel az földi ember állandóan él, olyannyira, hogy ez már az évszázadok folyamán szinte természetes mentális állapota lett a nyugati embernek - azaz itt is a beteges viselkedés lett a meghatározó norma.

Másodszor állandó külső kábulat is kell, hogy a testi elkülönültséggel járó fojtogató magányérzetet is egy rövid ideig elfelejtsék.

- Bizonyára ismerik azt a viccet, hogy Jézus megjelenik a 20. század hatvanas éveiben a hippiknél, és bemutatkozik nekik : "Én vagyok Jézus". Erre aztán kapásból jön a hippiktől a válasz : " Ugye, hogy jó az anyag, haver?!"

De milyen általános tanulságot tudnánk leszűrni ebből a viccből, mely persze jóval túl mutat a puszta poénon?

Azt, hogy Isten aktuális megnyilvánulása ( mert Istennek mindig aktuálisan kell megnyilvánulni ) sohasem veszi figyelembe az adott emberiség tudati elvárásait!

Miért nem? Azért, mert ezek az elvárások a múltból táplálkoznak - ahogy a földi ember teljes lénye is : társadalmi szokásokból, nagy, kulturális hitrendszerekből és karmikus múltból.

Ezeket pl. Lao-ce 'szalmakutyáknak' nevezi, nevetséges bábuknak, azzal összefüggésben, hogy a sors, Isten akarata, amely alakítja, mind az ember, mind a kozmosz életét, sohasem valamilyen "izmus" nevében cselekszik, és semmilyen jó-rossz elvárás nevében sem, mivel neki az élő jelenben kell hatnia, azaz mindig teljesen újnak kell lennie!!!

Isten aktuális megnyilvánulása azonban nem csak mindig új, hanem a Teremtő által megszentelt nagyon intelligens folyamat is, éppen ezért nem csinál egyetlen Isteni küldött sem magából bazári majmot, hogy az elfogadtatás érdekében igazodjon egy adott ember/ emberi közösség hitrendszeréhez - pl. ahogy ez a fent említett viccben is megjelenik! Ezért ha Jézus megjelenik - mert meg fog jelenni, mivel már 2000 évvel ezelőtt megígérte -, akkor ez éppen olyan konkrét és nem várt esemény lesz, mint a múltban minden isteni megnyilvánulás!

Így a címbeli megállapításunkhoz hozzátehetjük, hogy Isten a mi létezési szintünkön mindig

  1. konkrét
  2. új és
  3. nem-várt! - mármint a kollektív emberi tudat számára.

Ám ezt a kollektív emberi tudatot már az ötvenes évek óta eléggé nyugtalanítja egy nagyon feltűnő jelenség : az UFO-k, a földönkívüliek megjelenése a légkörünkben. Mivel azonban a kollektív emberi tudat még a tekintélyektől függ, és a saját tekintélyei még tagadják ezeket a jelenségeket, sőt, ha kell, akár a csillagos eget is lehazudják az égről, így minden földönkívüli tapasztalat besöprődik a tudatalattiba, ott óriási feszültségeket keltve.

Az ötvenes évek fizikai/ telepatikus UFO-kontakt kapcsolataiban viszont - melyről sok cikkünkben kiemelten szóltunk - először tudták a kiválasztott földi emberek átélni a Vízöntő-korszakba lépő emberiség új lélekérzését, az ezzel összefüggésben megjelenő újspirituális természet- és társadalomtudományos szemlélettel együtt.

Mert azok a földi kontakták, akik már akkor, az ötvenes években, jártak más bolygókon, gyakorlatilag a Naprendszerünkben létező magasan fejlett társadalmak mindennapi tapasztalatában részesültek : az egész saját csillagrendszerüket egyetlen közösség lakóhelyeként élték át!

A tudat tehát kitágult, és nem kötődött csak a Földhöz, ahhoz a beszűkült tudati formához, mely minden baj forrása volt az utóbbi 13.000 évben!

Ez a kitágult tudat és az ezáltal nyert tapasztalat pedig, kedves Barátaim, maga Jézus Krisztus újra eljövetele!

És ha Önök vágynak arra, hogy részesüljenek ebben a kitágult tudatban, ebben az egység-élményben, akkor nem lesz-e rögtön természetes az is, hogy régen nem látott testvéreikkel konkrétan találkozzanak, hogy tőlük segítséget kapjanak - amire ők is ugyanúgy vágynak időtlen idők óta!!!

Nem csak augusztus 4-én, hanem most már mindig!

Mert Isten mindig konkrét, sohasem elvont!

Ez a feltámadásszerű találkozás azonban olyan, mint egy misztikus halál - az ember régi természeti lénye szerint, aki 13.000 éve forgatja az önfenntartás véres kardját, és az egész eddigi kultúrája ennek a dicsőítésére épült! Ám ez az új kozmikus tudat szempontjában már semmit, abszolút semmi értéket sem jelent!

 

Ezt a misztikus halált és feltámadást mutatja nagyon szépen többek között az 'Excalibur' c. ír film utolsó jelenete is, Richard Wagner 'Siegfried gyászindulója' c. zenéjével.

A filmben a haldokló Arthur király megemlíti - bár ez itt nem derül ki teljesen, hanem az egész Arthur-történetből tudjuk -, hogy az Excaliburt azért kell Parsifalnak visszadobnia a tóba, mert lejárt az emberi tudat küzdelmeinek kozmikus történeti ideje, és a kardot már csak egy arra érdemes isteni küldött kaphatja meg ( Krisztus, Messiás, vagyis mindenki, aki kozmikus tudattal rendelkezik! ), aki a kardból ekevasat készít, az az,aki a rombolás energiáját halhatatlan életté változtatja :

https://www.youtube.com/watch?v=_dV_HaaQfLU

Megjegyzések a videóhoz :

 

  1. A vöröses, alkonyi Nap nem csak a sötétség galaktikus korszakának a végét jelképezi, hanem a vele párhuzamosan lezajló kozmikus eseményeket is :

A, Napunk vörös óriássá válását

B, Nibiru eljövetelét

  1. Az Arthur holttestét elhajózó jármű valójában egy Fény-anyahajó - mivel minden szent embert, így Jézust, Buddhát stb-t is, testi halála után egy Fény-anyahajóra vittek ( legtöbbször plejádi vagy szíriuszira ), ahol feltámasztották az eredeti éter-anyagi fénytestében.

 

 

Mágocsi Oszkár ’Földönkívüli barátainkról’ c. írásának a kivonata

Fordította Csiszér Albert

Buborék-univerzumok a mi multiverzumunkban - művészi ábrázolás

Galaktikus történelem

Eonokkal ezelőtt, a Fény és a sötétség erői között zajlott Nagy Galaktikus Háborúban, az akkor felszabadított titáni energiák miatt, a Multiverzum megszámlálhatatlanul sok világa semmisült meg. Egész birodalmak teljes világa esett szét és töredezett sok-sok dimenzióra, az újonnan alakult törésvonalak pedig állandó akadályokat képeztek. A régi, természetes, szinte azonnali kozmikus utazások és kommunikációk nem voltak többé lehetségesek.

A galaktikus háborúból való felépülés lassú volt és csak részleges maradt. De az élet végül győzedelmeskedett, mint ahogy általában lenni szokott. Néhány túlélő világ - emberi és idegen (megj: humanoid és nem-humanoid) egyaránt - újraépült: néhány megmentett maradványvilág egy elfogadható átlagszintig fejlődött, más teljesen megsemmisült világnak primitív szinten kellett újrakezdenie. Így sok-sok évezred alatt a legtöbb érintett világ ismét különböző szintű virágzó civilizáció szintjére jutott el. Legtöbbjük újra űrutazásokra is képes volt, még ha csak szerény mértékben is.

A kereskedelem és árucsere újra kialakult a bolygók és csillagrendszerek között. Különböző területeken egész régiók teremtettek egymással kapcsolatot, létrehozva bizonyos kezdeti, régiók közötti szövetségeket. Egyik ilyen régió volt a Világok Lelki Szövetsége (Psychean Federation of Worlds), amely nagy konglomerátumok, különböző csoportosulások létrejöttét kezdeményezte, hogy egy önálló szektort alkossanak - később ezt a 11-es Szövetségi Szektorként jelölték. Végül ezért alakult ki a Nagy Szövetség is, teljes nevén Szabad Világok Dimenzióközi Szövetsége (Interdimensional Federation of Free Worlds) a maga 33 hatalmas szektorával, a kozmikus vezetőknek, az Őrzők Tanácsának (a Fény Erői) javaslatára és útmutatására.

Ezek az Őrzők, minden csillagrendszerben mint az emberiség Idősebb Testvérei (megj: az „emberiség” itt a Multiverzum számtalan humanoid fajára értendő), annak szentelték magukat, hogy egy újabb kozmikus szintű pusztítást megakadályozzanak és az emberiséget a sötét erőktől megvédjék. Az Őrzők Tanácsa, akik a Nagymesterek vezetése alá tartoznak, a multiverzum struktúráján „kívül” léteznek és működnek, egy abszolút fizikai mentes sík legfelsőbb régióiban, túl a teren és az időn. Ők testetlen lények, akik tartózkodási helyükön néha fénylényekként is megnyilvánulnak. Ők erről az éteri síkról irányítják a mi humanoid világaink megfelelő működését és fejlődését, bármelyik kozmikus birodalomban is legyen a mi adott otthonunk. Teszik ezt teljes összhangban a többi különálló, egyéb idegen életformákat irányító "éteri hierarchiával", a harmonikus együttélés és a tartós kozmikus béke jegyében.

Így néhány százezer évvel ezelőtt, a multiverzumunk egy távoli részén a Nagy Szövetség megszületett, hogy igazgassa a humanoid világrendszerei ügyeit. És így lett a 11-es Szektor és magja, a Világok Lelki Szövetsége a Nagy Szövetség központi szektora a Xanthius nevű kormányzati irányító bolygóval. A Szövetség 33 szektorát 5000 nagyobb világközpont-bolygó alkotja, valamint még százszor ennyi érintetlen vagy fejletlen bolygó. (Egyik tagszektor a Tejút-Galaxis Konföderációja, melyet Ashtar Parancsnoksága képvisel, így a Földet is, hogy elősegítse a bolygónk Szövetséghez való lehetséges csatlakozásának az ügyét.)

Egységesített rendszer

A Galaktikus Szövetség, akárcsak más Szövetségi szektorok tartalmazhatnak bizonyos fokú egységesítést; ám még náluk sincs teljesen egységesítve a rendszer a szövetség tagjai közt. Nagyon sok különböző rendszer, kultúra, technológia és eljárás van itt jelen. Sok világ nem is akarja alkalmazni más világok módszereit. Miért? Mert tökéletesen jól működő űrutazásuk és ezzel összefüggő technológiájuk van, és mindenekelőtt: a „fejlődés” és hatékonyság szintje nekik kevésbé fontos, mint az érző élet minősége és célja, a legmagasabb közös céllal: minden világ spirituális fejlődése minél magasabb rezgésszintekre. Minden szektor teljesen önálló minden szinten, de rendelkeznek képviselettel a Szövetség központi bolygóján, a Xanthius-on. Máskülönben nincs kapcsolat vagy csere a szektorok között, amelyek a független növekedést és fejlődést támogatják, minden külső hatástól mentesen. A ritka kivételeket, hogy egy új „külső” módszert befogadjanak, a Szektor Képviselő dönti el, leginkább rendkívüli humanitárius esetekben. A Szövetség népessége nagyrészt humanoid, emberi lényekből áll, mégis nagyon sok olyan szegmens is van, ahol sok társult világban nem-humanoid fajok is megtalálhatók. A Szövetséghez való csatlakozás önkéntes alapú, melyet népszavazáson döntenek el.

 

Tejút-galaxisunk művészi ábrázolása

A Szövetség szektorai már korszakokkal ezelőtt elérték a technológiai fejlődés csúcsát. A nyersanyagellátás, a közlekedés, a gyártás, a mezőgazdaság teljesen automatizálva lett. Ugyanez történt az orvostudománnyal, a szállítással és a szolgáltatási iparágakkal.

Bár még megmaradtak emberi ellenőrzői, ügyvezetői, igazgatói és koordinátori pozíciók - különösen a humán ügyek osztályain. Emellett sok területen, pl. a vendéglátásban még mindig inkább az emberi szakácsokat és főpincéreket kedvelik, akik irányítják az android munkaerőt; épp úgy a vezető orvosok, rendőri vezetők, bírák, vezető adminisztrátorok is emberek. (megj: a magasan fejlett társadalmakban, ahol mindenütt egységes planetáris kormányzat van, és a jólét általános, pl. a rendőröknek és bíráknak nem olyan funkciójuk van , mint nálunk, vagyis nem az elnyomó és erőszakszervezet részei, hanem olyan bölcs emberek, akiket az egész planetáris közösség hatalmazott fel legtöbbször valamilyen interplanetáris probléma megoldására.) Mégis összeadva őket, az emberi alkalmazottak a teljes lakosság alig 1%-t teszik ki. Többi sok-sok milliárdnak nem volt mit tennie, nem volt célja létezni. A robotolás és a küszködés megszűnt, de ugyanígy a törekvés is. A magas életszínvonal és a garantált jövedelem mindenhol általános volt. A pénz a legtöbb szektorban már nem is létezett valójában.

Az általános fogyasztási javak és szolgáltatások ingyen megszerezhetőek lettek, korlátok nélkül; ugyanígy az utazás, vakációzás, rekreációs vagy oktatási lehetőségek. Az alapoktatásban, amely 18 éves korig tartott, az embereket megtanították megérteni a világot, használni tehetségüket és megtanulni kreatív képességeket, holisztikus szemléletet kifejleszteni, felelősségteljes magatartást tanúsítani maguk és a társadalom felé, valamint mindezek felett törekedni a kiválóságra és a spirituális transzcendenciára. Az embereket bátorították, hogy vegyenek részt a sportokban, művészetekben és a kézműves mesterségekben, vagyis a közösségi tevékenységekben.

De még voltak társadalmi problémák. Nem mindenki tudta elfogadni a kitalált hasznosság csodaszerét és a „foglalkoztatási terápiákat”. Voltak, akik inkább harcolni, versenyezni, küzdeni szerettek volna a „valódi elégedettségért”. Ezen elégedetlenek számára meg volt adva a lehetőség, hogy megpróbáljanak kitűnni igazán komolyan bármilyen általuk választott területen vagy elutazzanak egy sor választható távoli bolygóra, hogy ott primitív életet élhessenek, s ahol igazán nagyotalkothassanak, nagyon gazdaggá váljanak és a saját, egyedileg tervezett fantázia-területükön élhessenek. Mindezeket és egyéb különcségeket is tolerálta a rendszer, kivéve az ártalmas rendellenességeket.

Hagyományos rendőrség helyett jól programozott android békefenntartók voltak, akik biztosították a bonyodalommentes társadalmi interakciót. A végrehajtási intézkedések egy csak-emberekből álló bírálóbizottság utasításainak hatálya alá estek. Egyébként az androidok humanoid robotok voltak, akiket azért készítettek, hogy szolgálják az embereket minden elképzelhető módon, korlátozott öntudattal rendelkeztek és úgy voltak elkészítve, hogy kevesebb, mint 30 év alatt elhasználódjanak, hogy ne lépjenek fel „humanitárius dilemmák” velük kapcsolatban hosszú távon.

A közösségeket – kicsit vagy nagyot, bolygóit vagy regionálist – helyi adminisztrátorok szolgálták, hogy biztosítsák a bőséges ellátást és a szolgáltatásokat. Ezek az adminisztrátorok, mint minden állással rendelkező, önkéntes emberi munkások voltak, a munka kedvéért, de akiket kompenzáltak jutalmi ösztönzőkkel, mint pl. egyedi ajándékokkal, ritka műalkotásokkal vagy egyéb emléktárgyakkal.

A szövetségnek nem volt hagyományos értelemben vett kormánya. Helyette egy nem-tekintélyelvű közszolgálati testület volt, amely irányította a társadalom zökkenőmentes működését minden lehetséges szinten. Problémák esetére polgári esküdtszék alakult, hogy megoldják az ügyeket. Ez mindig egy liberális és demokratikus módon valósult meg, igazán józanul és ésszerűen. Az emberek elég fejlettek voltak ahhoz, hogy egy ilyen rendszer működjön; emellett 4-es és 5-ös szintű irányítók felügyelték a tisztességes eljárást.

Minden emberi közösségnek megvolt a maga széles infrastruktúrája: ingyenes lakhatás, bevásárló üzletek, iskolák, sportlétesítmények, szabadidős és szórakoztató komplexumok, felnőttkori tanulás és fejlesztési központok, meditációs csarnokok és spirituális templomok.

Az emberek általánosan hittek a nagy kozmikus EGY-ben, Abban, Aki pártatlan és jóindulatú a Teremtés minden életformája felé. Nem volt semmilyen hivatalos vallás – de az emberek szabadon alakíthattak vagy csatlakozhattak vallási csoportokhoz – ha nem ártottak vagy zavarták mások alapvető szabadságát. A házasságok megújítható szerződéses alapúak voltak. Az embereknek joguk volt egy gyerekhez egész életük alatt, a szigorúan alkalmazott népesség-szabályozásnak megfelelően. Az Őrzők és a Szövetség sem szerette volna a népesség vagy a területek féktelen bővülését. Ehelyett az élet minősége, az egyén szabadsága és jóléte volt a „kormányzási” gyakorlat eszmei alapja.

Az Őrzők Tanácsa

A Szövetség világai egy szellemiségben egyesültek, és a távoli Őrzők Tanácsa vezeti őket a testiségen felülemelkedett állapotból. Ezek a világok össze vannak kapcsolódva és a Szövetség Űrflottája védelmezi őket, az Űrflotta Parancsnoksága vezetése alatt, akik együttműködnek a Szövetségi hatóságokkal, de csak az Őrzők Tanácsa felé vannak elszámoltatási kötelezettséggel. Az Őrzők ezekkel a világokkal és a Szövetségi Űrflottával a „kozmikus segítők” által vannak kapcsolatban, akik figyelők és tanácsadók is egyben. Minden bolygónak vannak 4-es fokozatú segítői, mint megfigyelők. És hogy biztosítsák a zökkenőmentes működést, több 5-ös fokozatú segítő – mint amilyen Quentin is (megj: Mágocsi Oszkár mentoráról van szó az Argona bolygóról) – felügyelik a rendszert és jelentenek az Őrzők Tanácsa 6-os és 7-es fokozatú tiszteletreméltó társaságának.

Nagyon sokszor a kinevezésük előtt a segítő jelöltek már hosszú életpályát futnak be, igen sokféle tapasztalattal és eredménnyel a hátuk mögött. Egy segítő pályafutása egy kihívásokkal teli kiteljesedett élet. A megtisztelő, hivatalos kinevezésüket az Őrzők Tanácsa végzi. Ha egy egyén kifejlesztette a megfelelő készségeket és képességeket, és megérett rá az idő, akkor a 4-es fokozatról 5-ös fokozatra léphet – míg számtalan évezred után akár 6-os fokozatra is a Tanács végrehajtó ágába (amely nagyrészt testetlen állapot, alkalmi „megtestesüléssel” a fizikai síkon nagy válságok esetén).

Csillagközi utazás

Most hadd magyarázzam el a különböző sebességeket és dimenziókat. Quentin egy másik témára váltott. (megj: vagyis ez az összefoglalás Quentin által átadott oktatási anyaghoz tartozik.) A közeli helyek megközelítésére használt standard fénysebesség alatti „impulzus” sebességek mellett rendelkezésre áll a fénysebesség feletti utazás lehetősége is a Szövetség űrjárművei számára a hipertér-utazás révén.

Az utasszállítók, teherszállítók, egyéb kereskedelmi és polgári járművek számára ez a fénysebesség feletti utazósebesség 200C (vagyis 200-szorosa a fény sebességének). Az Űrflotta Csillaghajói és a kiemelt kormányzati hajók számára a fénysebesség feletti utazás sebessége 500C. 1C egyenlő azzal a fénysebességgel, amit valaha a legfelső sebességkorlátnak hittek. Ezek a több százszoros C sebességek hihetetlenül gyorsak ugyan, mégis megengedhetetlenül „lassúak” csillagközi vagy intergalaktikus távolságokhoz képest.

Például a ti lencse alakú Tejút galaxisotok a maga több száz milliárd csillagával 20.000 fényév „szélességű” és 100.000 fényév átmérőjű, míg a szomszédos Androméda galaxis 2 millió fényév távolságra van tőle. És még nem beszéltünk a több száz milliárd távolabbi galaxisról csak a ti univerzumotokban; és nem beszéltünk még a többi univerzumról, más dimenziókról, más szintekről és birodalmakról ebben az általunk ismert, de még fel nem derített multiverzumunkban, ebben a megfoghatatlanul grandiózus Kozmoszban.

 

A Szövetség fényhajói, mikor átkelnek egy csillagkapun - ábrázolás a „Stargate” sci-fi tv-sorozatból

A csillagkapuk közlekedési rendszere

A Szövetség lazán kapcsolódó közössége, amely több ezer csillagrendszert foglal magába különböző galaxisokból és dimenziókból, 33 hatalmas szektort egyesít a mi multiverzumunknak ebben a végtelen kozmoszában. Ahhoz, hogy ezeket az óriási távolságokat át tudják hidalni a fénysebesség feletti utazásnál is gyorsabban, ők is hozzáférnek a minden hajó számára fenntartott szinte azonnali utazás csillagközi ugrásához, az úgynevezett Csillagkapukon keresztül, amelyek 100 fényév távolságra vannak egymástól minden szektorban, ezáltal az „ajtótól ajtóig” utazási ideje lerövidül a legrosszabb esetben is néhány hétre (ami alatt választható az alvás is).

A Csillagkapukat mesterségesen hozták létre. A lehetséges Kapuk a téridő kontinuum különleges csomópontjain találhatók meg, melyek mesterségesen meg vannak nagyobbítva erő-visszacsatoló szerkezetekkel. A Kapukat robotok és számítógépesített berendezések működtetik és tartják karban és mindegyiket be lehet programozni egy, a szektoron belüli hasonló kapu, mint célállomás elérésére. Ahhoz, hogy más dimenzióbeli Szövetségi Szektorokat elérjenek, az Űrflotta járművei fel vannak szerelve, hogy átmehessenek az úgynevezett „dimenzióközötti tranzit-ablakokon”, amelyekből természetes bőség van a legtöbb csillagrendszerben.

Aztán természetesen ott vannak a Galaktikus Kapuk (2 vagy 3 db minden egyes Szövetségi Szektorban), ezek a furcsán komplex anomáliák, amelyek képesek azonnal átszállítani egy csillaghajót egyik galaxisból a másikba - ezek az útvesztőkbe rejtett anomáliák a nagyon erős gravitációs turbulenciák miatt képesek egy átlagos űrhajót darabjaira tépni. Ezért csak a különleges megfigyeléssel felszerelt és nagyteljesítményű Űrflottahajók alkalmasak arra, hogy pontosan kijelöljék és hajszálpontosan át tudjanak menni ezeken a szuperugrást végző katapultokon, döbbenetes intergalaktikus távolságokat megtéve.

A kommunikáció leghatékonyabb és legkorszerűbben kifejlesztett módja a 10.000C sebességű "ultra-tér" átvitel, átvezetve akár egy Csillagkapu rácsának auto-relé rendszerén keresztül, ha ez szükséges, vagy átlőve egy Galaktikus Kapu relé-szondáján át. Így legtöbbször egy fél nap is elég, míg egy üzenet a multiverzum legtávolabbi pontjáról megérkezik a Vezérlő Központba.

Dimenzióközi Ablak-területek a Földön

 

Geomagnetikus spirális vortex (örvény), amely „ablak-területként”, dimenzióközi portálként is használható

Dimenzióközti átjáró zónák helyszínei a Földön

 

 

Terület Ország/Földrész Megjegyzés
 Ontárió-tó  Kanada/USA   Marysburgh Vortex, Sophiasburgh Háromszög, Huntsville régió
 Erie-tó   Kanada/USA   Kisebb ablak 
  Sziklás-hegység  Kanada/USA    Kisebb ablak
 Bermuda-háromszög    USA/Amerika  
 Spitzbergák/Svalbard   Norvégia    Északi-Sarki-óceán
 Góbi-sivatag  Mongólia/Kína  "Shamballah-ablak"
  Mandzsúria   Kína   Észak-Kelet Kína
 Japán-tenger   Japán  
 Bass-szoros   Ausztrália/Déli-Csendes-óceán   Melbourne-höz közel
  Cook-szoros    Új-Zéland/Déli-Csendes-óceán  Kisebb ablak
   Déli Sark  Antarktisz  
 Hawaii-szigetek   USA/Északi-Csendes-óceán  

 

       

Dimenzióközi portálok (“ablak-területek”) a Földön

Dimenziók és rezgésszintek birodalmai

A saját dimenziótok mellett még nagyon sok más dimenzió is van, amelyek egymás mellett vagy egymást részlegesen átfedve léteznek. Mindezen dimenziók hasonló fizikai valóságokkal rendelkeznek, mégis észrevehetetlenek egymás számára a különböző rezgésszintek miatt.

Dimenziók léteznek az alsóbb és felsőbb frekvenciasávokon is. Bármilyen érző életforma számára azonban a rezgésszám csökkentése vagy felemelése különösen nehéz, mivel gyakran szükség van speciális járművekre és/vagy támogatott felerősítésre. Ezek a „sávok” valójában különböző világrendszerek a kozmikus fejlődési skála sokféle létezési szintjén – különböző denzitásai a különálló Rezgésszint-Birodalmaknak (RB). Maga a Föld bolygó és a hozzátartozó látható univerzuma, számtalan galaxisával együtt, a 3. RB közepes szintű tartománya (3. denzitása vagy sűrűségi szintje), míg a Világok Lelki Szövetsége és sok más Szövetségi Világ a 3. RB magasabb tartományaiban vagy a 4. RB alacsonyabb tartományaiban létezik.

Ezek a rezgésbirodalmak olyanok, mint a hagyma héjai, gömbrétegek egyik a másikon belül, mégis jól elkülönítve egyik a másiktól kvantumugrások által, jelentősen magasabb vagy alacsonyabb frekvenciák sávokon. Ezen birodalmak anyaga és lakói nem kompatibilisek egymással (mint ahogy a szilárd sem az éterivel, tűz sem a vízzel): ezek lakói nem tudják felhasználni a másik technológiáját, nem tudnak magukkal vinni tárgyakat vagy eszközöket a korlátokon, és csak csekély mértékben tudnak kölcsönhatást gyakorolni a másikra, azt is csak indirekt módon. A határokon átutazók ezért szigorúan csak saját felelősségükre cselekedhetnek: el kell fogadniuk az új körülményeket és csak az adott világ lehetőségeit használhatják fel.

( Lásd még Mágocsi Oszkárral kapcsolatban: http://spiritufo.ditro.hu/valodi-ufo-kutatas/8-kontakta-kapcsolatok-a-kozmikus-fenytestverekkel/17-magocsi-oszkar-egyeduelallo-fizikai-kontakt-kapcsolata- éshttp://spiritufo.ditro.hu/valodi-ufo-kutatas/16-elhallgatott-tenyek/318-magocsi-oszkar-titkos-kueldetesei )

 

Önkéntesek három hulláma

  

 

Avagy a szellemi küldetésünk és az önismeretünk kulcsai

 

Kimondhatatlanul hálások vagyunk - mi, a spirituális társadalom eljövetelért dolgozó emberek -, hogy végre eljött az a korszak, amikor nyíltan lehet beszélni a legnagyobb szellemi titkokról is, melyek ugyan sohasem voltak titkok, csak eddig az ember lényében mélyen el voltak temetve.

És bizony magunk is olykor a hála, a csodálkozás, a hihetetlen változások feletti eksztatikus öröm és a megdöbbenés szinte percenkénti érzelmi váltakozását éljük meg, mivel annyira felgyorsultak körülöttünk az események, elsősorban szellemi szinten, hogy már mi is alig tudjuk követni őket.

Így első kézből tapasztalhatjuk meg azt is, hogy a Teremtő megnyilvánuló szeretete, bölcsessége és igaz tudása sohasem lehet pusztán elméleti, filozófiai kérdés - különösen nem teológiai.

A Teremtő ugyanis mindig a Teremtményei érzelmei, gondolatai és tettei által nyilvánul meg - ezt soha el ne felejtsük! ( Éppen az egyetemes szeretet, azaz a szabad akarat univerzális belső törvénye miatt! )

Nincs tehát elvont Isten, aki valahol kívül, a világmindenség szélén trónol, hanem a Teremtő számukra mindig az ember és környezete külső-belső tevékenysége által válik láthatóvá.

Így hiába létezik pl. az elvont gondolati világban az emberiség felemelkedésére vonatkozó tökéletes isteni terv, melynek az alacsonyabb síkokon, dimenziókban meg kellene nyilvánulnia, ha a földi ember érzelmi és gondolati élete jelenleg teljesen a testi szemlélet, azaz a mérhetetlen félelem szolgálatában áll - ezt kár is tagadni.

Ennek a hiperrealitásnak a felismerése/elismerése választ el minket még minden más nyugati eredetű, de keleti gyökerű new age-s spirituális tantól, épp úgy a legtöbb szeretetömlengő kontakszövegtől is, holott természetesen elismerjük ( hiszen mi is keresztülmentünk rajta ), hogy sok szellemi kereső fejlődésében ilyenspirituális naivitás kezdetben valóban segíthet.

Ám mi nem tagadjuk le a pokoli valóságunkat amiatt, hogy megváltottat vagy megvilágosodottat játsszuk, hanem először a Hermészi/Krisztusi Gnózis megvilágosító tudásához fordulunk, mely első fokon mindig abszolút leleplező, azaz a földi ember egy pillanatra felismeri a valódi pokoli állapotát teljesen objektíven, minden régi érzelmi dráma nélkül, és az ezáltal nyert belátásával kezdheti meg a valódi szellemi fejlődését, vagyis a kiemelkedését a földi szférából.

Viszont ha ez a belátás még nincs meg, ha a kereső ember szokása szerint még mindig a régi lénye önigazolását keresi, akkor azt meg is fogja találni többek között a keleti metafizikai tanokban, melyek pl. éjjel-nappal meditálásra fogják ösztönözni, azaz az ember alapvető tudatlanságával fokozatosan belép a Föld bolygónk óriási, Holdig érő asztrális területeire, melyek természetesen tele vannak istenekkel.

Jézusból, Buddhából, Mohamedből stb-ből pont annyiféle van ott, ahány hívő a Földön elképzelést alkotott róluk, de a kitartóan meditáló emberünkhöz guruk, tanítók és felemelkedett mesterek is jönnek majd seregestül - ahogy ezt a nyugati kontaktszövegek is monotonon, hétről-hétre bizonyítják.

Van azonban egy másik út, mely az emberben mélyen eltemetett gnosztikus tudást bizonyos feltételek mellett a felszínre hozhatja: a regressziós hipnózis. Persze csak akkor, ha mind a terapeuta, mint a páciens már elért bizonyos spirituális fokra - vagy mindig is rendelkeztek ezzel a fokkal.

E magas lelki szint nélkül a regressziós hipnózis legtöbbször csak az előző életekbe való betekintés lesz, vagy ha a terapeuta/kérdező eléggé kíváncsi, akkor az eljövendő életek is bejönnek ( azért azt hozzá kell tennünk, ehhez a Magasabb Én engedélye is kell! ), mint ahogy erre az előző cikkünkben Éles István munkásságával kapcsolatban is utaltunk.

Mégis figyelemre méltó, hogy modern korszakunkban megjelenő új spirituális technikák, mint a regressziós hipnózis-módszer ( vagy a halál után tudati tapasztalatok kutatása, a spirituális UFO-kontakta kapcsolatok stb. ) legalább fél évszázada alapvetően felülírták mind a régi transzcendens tapasztalatokat, mind az ebből eredő évezredes emberi kultúrát, azaz egész civilizációnk érvényes voltát!

Ezért folyik a jelen pillanatban is a süketek párbeszéde a két olyan alternatív tudományos kutatótábor között, melynél az egyik következetesen leszámolt az emberi kultúra minden múltból visszamaradt tényezőjével, azaz minden olyan visszahúzó, reakciós eszmével, ami nem egyeztethető össze a nem-háromdimenziós fényéter-testű Vízöntő korszak rezgéseivel, míg a másik, a többség, még mindig folyamatosan kiegyezést keres, mivel egzisztenciálisan és érzelmileg ( régi tudományos és metafizikai tekintélyek, régi erkölcsök, szokások stb. ) a múlthoz is kötve van.

Az új spirituális technikákkal szerzett tudati tapasztalatok ugyanis egyre inkább napvilágra hozták az emberben mélyen eltemetett eredeti isteni tudását, a valódi szellemi küldetését és az önismeretének a kulcsait, melyhez képest minden régi bölcsesség legjobb esetben is csak gyerekmesének nevezhető!

Itt van pl. a keleti-nyugati ezoterikus tanokban közhelyként visszaköszönő karma vagy reinkarnáció tana, mely azt mondja, hogy az ember inkarnációról inkarnációra változik, fejlődik aszerint, hogy erkölcsileg milyen minőségű életet élt az adott megtestesülésében - nos, ez is egy olyan tipikusan végtelenül naiv gyerekmese, amelyet egy szellemi kereső ember akár igaznak is ismerhet fel addig, míg a mindennapok pokoli valósága olykor kétséget nem ébreszt benne a Bika korszakból visszamaradt hindu metafizikai tanok érvényessége iránt.

De ugyanez volt a helyzet már 2000 évvel ezelőtt is, csak akkor ezt az alapproblémát még nagyon kevesen, csak egy-két isteni küldött ismerte fel, mint pl. Jézus is!

Felhívnánk a figyelmet ezzel kapcsolatban 'A Három Próféta könyve' második, Megváltóról szóló részének 14. fejezetére, mely így kezdődik:

„A Kereszt Tanát csak az tudja megérteni, aki rájön arra, hogy itt a Földön valami nem stimmel. A gonoszok nem sűrűn nyerik el méltó büntetésüket, de a jó cselekedetek sem eredményeznek föltétlenül boldogságot.

Már nem érvényes a „szemet szemért” törvénye. Vagy mégis, de nem úgy, ahogy az ember azt elsőre gondolná.

A Káli-yugában, azaz a Sötét Korszakban a törvény azoknak mutatkozik meg, akik távozni akarnak a földi világból. Azok képesek felismerni azt, amit Jósua is felismert, nevezetesen, hogy az emberi sorsokat a hajlamok irányítják. Ha valaki gonosz és hatalomsóvár, annak sem jelen életében, sem az elkövetkezendőben nem kell „megfizetnie” ezért. Ha uralkodnia akar, megteheti. Hajlamai életről életre újra uralkodói pozícióba helyezik. Nem fog vezekelnie tetteiért, mert nem akar vezekelni értük. Jogosnak érzi, amit csinál. Számtalan ideológiával támasztja alá saját szerepének jogosságát. Az elnyomott ember sem vigasztaltatik meg, mivel hajlamos az eltiportságra. Gyenge ahhoz, hogy lábra álljon, és minden csapás csak mélyebbre taszítja. Vagyis nem fog helyet cserélni az úr és szolga, hogy egymásnak visszaadják „tartozásunkat”. Mindkettőt sajnos megerősíti a saját magáról alkotott képben minden újabb konfliktus.

Ezért nevezik a földi világot az írások börtönnek.

Csak kétféle ember él itt, a börtönőrök és rabok. Amíg valaki itt akar boldogulni, addig e két szerep közt választhat, bár a kettőjük közti különbség inkább látszólagos. Főleg annyi, hogy a rab könnyen elfogadja a tanításokat saját helyzetének reménytelensége miatt. A börtönőr jól érzi magát, így kifejezetten bosszantja a Tanítás minden szava. Mégis közös bennük az, ami itt tartja őket.

Az egyik a tudatlanság.

Nincsenek tisztában az újraszületés tanával. Ezért nem értik, hogyan lehet két ember élete és a hozzá rendeltetett feltételek ennyire különbözőek, akár születésüktől fogva. Nem értik meg a betegségeik és az őket érő csapások okait. Nem értik, miért halhat meg valaki születése után néhány perccel, hisz ugyan mit vétett az az „ártatlan” ilyen rövid idő alatt. Nem értik, hogy egy születésétől vak ember hogyan álmodhat képeket emberekkel és tájakkal. És tudatlanságuk miatt hisznek a halálban, mint megsemmisülésben, ezért bármikor megfélemlíthetőek a halál lehetőségével. S a halál szorításán még papjaik sem enyhítenek, sátáni tannak bélyegezve az újraszületés tényét. Bár az is újraszületik, aki erről nem tud, az is, aki tagadja, s nem akarja észrevenni, hogy nyomorúságából kivezető út első lépcsőjére nem akar rálépni.

Mindketten - rab és őre - porból lesznek és porrá lesznek, s nem hisznek a lélek halhatatlanságában. Mivel nem tudnak az újraszületésről, törvényszerűen nem tudhatnak arról, hogy más világok is léteznek, ahova át is lehet születni. Nem tudhatnak arról, hogy ők maguk sem mindig ennek a bolygónak a lakói voltak, s nem igazán tudják, mit higgyenek helyette. Hosszan tartó fejlődés eredményeként küzdjék le magukat a fáról, vagy egy gondos Atya teremtette őket, majd űzze ki az Édenkertből, amelynek ugyancsak szigorúan a Földön kellett lennie. Gondolkodásuk minden fogalma be van zárva a Földre. Ez az a tudatlanság, mely a közös vonásuk.”

Az új spirituális technikák tehát, és főleg az ezek által szerzett ismeretek közvetlenül olyan igazságokkal szembesítenek minket, melyek minden évezredes metafizikai rögeszmét egy pillanat alatt szertefoszlatnak.

Különösen pedig egy olyan spirituális regressziós hipnózis-technika segített sokat önmagunk és szellemi küldetésünk mélyebb megértésében, melyet Dolores Cannon alkalmaz.

E amerikai hölgy mélytudati kutatásai végre világosan feltárják számunkra egyrészt a csillagmagok Földre születésének valódi okait, másrészt az ilyen karma-nélküli lények ezen elme-bebörtönzött bolygón sorozatosan elszenvedett igaztalan fájdalmaiknak és szenvedéseiknek a magasabb, belső, isteni értelmét!

Ezt a beavatással egyenértékű, a Vízöntő korszaknak megfelelő korszerű tanítást Dolores Cannon egy 2009 októberi rádióinterjújában is szépen összefoglalja ( köszönet a magyar fordítónak is a nem kicsi munkájáért ) :

https://www.youtube.com/watch?v=0R8sMSBlC1A

( Megjegyzés: a fenti videó magyar szövegfeliratában - ha helyesírási hibáktól eltekintünk - a "konzulátus" kifejezés természetesen a Tanácsot, a Galaktikus Tanácsot jelenti, az "alien"-nek fordított angol E.T. kifejezés pedig egyszerűen a földönkívüliekre utal. )

 

 

Exopolitika és a tudatváltás

Az alábbi videóval Dr. Michael Salla az exopolitika-tudomány megalapítója egy új videó-sorozatot índított el, mely az exopolitika híreiről ad hétről-hétre rövid tájékoztatást:

https://www.youtube.com/watch?v=E3P1qwYeOKI

Ehhez a kezdeményezéshez mi is csak gratulálni tudunk, mivel az ilyen szintű tájékoztatás már valóban az újemberiség új tudatosságának az eljövetelét szolgálja, emellett azonban még néhány megjegyzést szeretnénk fűzni a fenti videó-trailerben felvetett témakörökkel kapcsolatban.

Bővebben ...