1.

Debrecen, 2010. augusztus 19.

Ima :

Megkérem Égi Segítőimet,hogy adjanak lélekenergiát, adjanak bölcsességet és olyan sorshelyzetet, hogy élni tudjak azon képességeimmel, melyek hamarosan felnyílnak.

Kérdés :

Ki vagyok én? Miért vállaltam ezt az inkarnációt?

Válasz :

... egyik inkarnációja vagy, de van Benned ősi vér is. A Dózsák révén átrezeg rajtad egy nagyon magasztos inkarnációs vonal.

Ezek nem véletlenül Téged választottak, bíznak Benned, hogy meg nem oldott élethelyzetekben jól cselekszel majd. Rengeteg információt tárolsz, nagyon sok tapasztalatcsíra rezeg fel nem nyitott DNS-edben. A cél világos : be kell járnod az örömmel választott utadat! Ezt tudod jól, mert nem önjelölt vagy. Megmondták : kiválasztott vagy. Egy nagyon magasztos Krisztus-tudatú sorstársat vonzottál. Segítsétek egymást, ne háborogjon a lelked!

Kérdés :

Mit tegyek, hogy döntéseimet jól hozzam meg?

Válasz :

Mindig legyél higgadt és boldogsággal telített! Sohase engedd be a kételyt, mert már egy az energiatere az egész családodnak. Engedd el a felesleges súlyokat, nem a cipelésük a Te dolgod. Ne feledd, nagyon szeretünk és mindig segítünk is. Hallgass a belső hangodra és a szívedre. Ez a lényeg. Ekkor nem születik rossz döntés. Különben nincs is rossz döntés, ezt Te is tudod . Mármint ezen a szinten nem jó és rossz között kell döntened, hanem az utadon és világítani. A szellemben élni.

Hány ember mondja folyton, hogy tanárnő vagy, és a szó igaz, szép értelmében TANÍTANI FOGSZ! Emlékezz a rezgésre, és őrizd bölcsességed, amit a megfelelő időben átadhatsz.

Egy kicsit irigyellek Benneteket.

Kérdés :

Bemutatkoznátok? Kik vagytok?

Válasz :

Nagyon magasrendű entitások vagyunk, és segítünk, mert szeretünk. Tudjuk, hogy át tudod sugározni azt, amire majd tanítunk. Ezek az információk a lélek mélységeit tárják fel és segítenek jól választani. Ezek a Ti zűrzavaros világotokat fogják bevilágítani.

Mahuja vagyok az Inua bolygóról.

Nagyon köszönök mindent!

2.

Debrecen, 2010. augusztus 20.

Kérdés :

Hol található az Inua bolygó?

Válasz:

A Bellatrix ( Orion csillagkép ) hetedik bolygója, testvéreim. Csodálatos hegyeinkben számtalan fényterasz van. Egy kicsit hasonlít a ti bolygótok Grand Canyonjára. Ezek fénygyógyászati helyek is, és itt energiával tudunk telítődni. A bolygónk inkább szárazabb és melegebb, mint a tiétek. Vizeink mennyisége kevesebb, mint a Földön, de sokkal tisztább. Hasonlítunk Hozzátok, emberekhez, de ezt majd később meglátod.

Kérdés :

Dávid testvérünk 2013-ra tette a dimenzióváltást. Tudnátok-e erről többet is mondani?

Válasz :

Igen. A dimenzióváltás már zajlik a Földön, de még nem tömeges méretekben! Tudjuk, hogy Nektek, földi embereknek milyen fontos is ez, és nekünk is az, de az idejét nem tárhatjuk fel. Örüljetek, mert itt van minden pillanatban, de értsétek meg : egy pontos dátum ismerete a kételkedők számát is megnöveli! A felkészüléseteket pedig semminek sem szabad zavarnia. Biztosnak kell lennetek a bizonyosságban!

Nagyon köszönöm

3.

Debrecen, 2010. augusztus 21.

Kérdés :

Sok látszólagos ellentmondás létezik a kontakta-kapcsolatok között. Van, ahol dimenzióváltásról, van, ahol evakuációról, és van, ahol kapcsolatfelvételről van szó. Hozzátok melyik valóságfelfogás áll közel?

Válasz :

Szerintünk nincs ellentmondás. Amennyire felénk mozdultok el, annyira tudunk segíteni. Tiszteletben tartjuk az Egyetemes Törvényt, és csak akkor avatkozunk be az életetekbe, ha kéritek. Természetesen rálátásunk van arra, mindez hol és kiknél lehetséges. Csak segítő szándék vezet minket . Mi most a kapcsolatfelvétel szándékát érzékeltük, és erre reagáltunk. Örültünk ennek, s addig megyünk el, amíg kéritek.

Kérdés :

Sok jóslat szerint 2010 a kapcsolatfelvétel éve. Lehet már ebben az évben fizikailag is találkozni veletek?

Válasz :

Kedveseim, a rezgéseinket csökkentve és a tiéteket emelve, igen, lehetséges.

Kérdés :

Kedves Mahuja! Tudnál valamit magadról mondani? Te is olyan vagy, mint Dávid mestere, Agthon?

Válasz :

Étertestben létezünk és nagyon sok közös van bennünk. Különbségeink is vannak természetesen. A mi csoportunk, akiknek nevében többször szólok, a pozitív fényenergiákat közvetíti felétek. Mi már megtapasztaltuk azt az utat, ami előtt álltok, ezért tudunk segíteni, útjelzőket adni, hogy merre menjetek.

Mi közöttünk vannak különbségek, még kívülről is. Teljesen csak akkor mutatjuk meg magunkat, ha rezgéseink találkoznak. A teljes nyitottság, a tisztaság mindezt segíti.

Emberszerű fénylények vagyunk egy nagyon magas, harmonikus szeretetrezgésben élünk.

Egyenlőre ennyit.

Kérdés :

Kedves Fénylények, a dimenzióváltás után az Inua bolygó és a Föld egy Galaktikus Szövetségben lesz?

Válasz :

Igen, egy Galaktikus Szövetségben lesz! Csak azok a bolygók fognak ide tartozni, melyek igen magas rezgésszintre emelkednek. Az lesz a dolgunk, hogy másokat is magunkhoz vonzunk.

Kérdés :

Szeretném megkérdezni, hogy mit tehet az egyén azért, hogy elérje ezt az igen magas rezgésszintet? Sokszor úgy érzem, hogy az a szeretetrezgés, amire mi, emberek képesek vagyunk, szinte szétfeszít minket, ha nem adjuk tovább. Jól érzem-e?

Válasz :

Igen, jól. Feltétlenül meg kell találnotok a szeretet átadásának módját a kapcsolataitok által. Le kell vezetnetek ezt a hatalmas szeretetenergiát embertársaitok felé. Így nem feszít szét benneteket, nem öncélúan kering bennetek, hanem egyre több embert ér el. Olyan ez, mintha egyre több fénymagot szórnátok el. És ez a válasz a kérdés első felére is : megérinteni, felébreszteni magatokon keresztül másokat. A szeretet tértől és időtől függetlenül terjed. Ezt tudjátok is.

Nagyon köszönöm

4.

Debrecen, 2010. augusztus 23.

Kérdés :

Égi Segítőim! A Nibiriu barna törpe csillag-e vagy Naprendszerünk 12. bolygója?

Válasz :

A Nibiru a Naprendszeretek 12. bolygója, melynek pályája 3600 évente megközelíti a Földünket. Tudomásunk szerint éterszinten izzó bolygó, ezért nevezik tévesen barna törpe csillagnak.

Kérdés :

2012-ben lesz-e a Nibiru Földközelben?

Válasz :

Igen, Földközelben lesz a Nibiru, melynek izzását a Napkitörések is fokozzák. Ilyenkor látható.

Kérdés :

Szeretném megkérdezni, hogy az Energiamezőhöz, a Mátrixhoz való kapcsolódást hogyan tudjuk elérni?

Válasz :

A tudatosságotok növelésével minden elérhető! A szellemtest tisztasága fokozható a fizikai testetek áthangolásával. A tiszta fénnyel feltöltött víz is segíti az átállást.

Kérdés :

Igaz-e, hogy az interferenciák miatt nem jön létre a kapcsolódás a Végtelen Energiamezővel?

Válasz :

Igaz. Ezért van szükség egyre nagyobb tudatosságra : TV, rádió és minden más negatív hírforrás kikapcsolására. Nagyon lehúzóak, és a kollektív tudatot módosító hatásuk miatt kifejezetten károsak! Az internetnek is sok veszélye van. A kifejlesztése a negatív földönkívüliek közreműködésével jött létre. A fiatalokat célozza meg.

Kérdés :

Hogyan tudjuk megvédeni a világunkat és a családunkat is?

Válasz :

A negatív rezgéseket semlegesíteni lehet gondolati erővel is. Védelmet kell kérni a Kozmikus Energiamezőtől, a Mátrixtól! Ez a leghatásosabb, ez a szeretetenergia semlegesítő hatású!

Kérdés :

Konkrétabban?

Válasz:

Kristályokat, kódolt kristályokat ajánlunk : a rózsakvarc elhelyezését, de a kvarc minden fajtája jó.

Kérdés :

Tehát a kommunikáció szokásos eszközeit iktassuk ki, vagy csökkentsük a mindennapi használatát a minimumra?

Igen, pontosan erre kérünk Benneteket! Kommunikáljatok a szíveteken keresztül naponta a Kozmikus Mezővel és ez átalakítja a rezgéseiteket. Intuitív megérzéseitek kifejlődnek valódi szemetek megnyitásával; a kollektív tudattalan tartalmaitok megtisztulnak a mindennapi meditáció vagy ima használatával. Egyre könnyebben befogadjátok a mindenkire áradó végtelen szeretet energiáit.

A kommunikációtok egy emelt szintű, tiszta vibrációt fogad be, lényeglátó és szeretetteljes lesz, és egyre kevésbé uralja a hang. Fénnyel telítődik.

Nagyon köszönöm.

5.

Debrecen, 2010. augusztus 24.

Kérdés :

Hogyan lehet kijutni a kettősségből, a dualitásból?

Válasz :

Az ember teljességre törekszik, folyamatosan keresi a tökéletest. Meg akarja élni a szellem egységét másokkal, másokért. Ez a tökéletes lelki szabadság állapotában lehetséges. Minden kettősség egy gyökerű, mely újból az egység, de magasabb szintű egység felé tart.

Kérdés :

Miért van szükség a kettősségre, a kétségre, ha minden Egy?

Válasz :

A megismerés miatt. Az egységtől való elszakadás, az Istentől való eltávolodás valódi célja, ennek az állapotnak a megtapasztalása. Majd a hiány átélése és a kettősség közötti feszültség után a feloldódás következik. Feloldódás az Egységben.

Köszönöm.

6.

Debrecen, 2010. augusztus 26.

Kérdés :

Ha az ember megtapasztalja a szeretet csodálatos harmóniáját, az Egységet, akkor miért csúszik vissza az elkülönültség állapotába?

Válasz :

Mert még a régi módon szeret, s nem az új módon! Minél többet tartózkodik az egység állapotában, annál jobban átjárja a szeretetnek ez a magasztos állapota. Ha kapcsolódik a Kozmosz összetartó Fényforrásához, akkor ez a szeretet kiapadhatatlan lesz! Korábbi kétségein már csak mosolyog az ember, hiszen egy sokkal hatalmasabb szeretetérzés kering benne, mely örök!

Köszönöm

7.

Debrecen, 2010. augusztus 27.

Kérdés :

Hogyan kapcsolódhatunk a szeretet-Mátrixhoz?

Válasz :

A tapasztalás alapja a tiszta vágy a Fényre, a Világosságra. Ez a szívből jön, a szív-csakra sugárzása pedig kapcsolódhat a Forráshoz. Ez a tiszta szeretet-energia kihat a gondolkodásotokra és a cselekedeteitekre. Ez nagyon fontos. Az irányulás és a tettek folyamatosan erősítik, mintegy megsokszorozzák a Fény hatását. Eltűnik a bizonytalanság, megjelenik a bizonyosság. Csak ez létezik, a többi Bennetek csak "kultúrmáz", mely leolvad, ha felizzik Bennetek a szeretet, az összetartozás érzése. Legyetek türelmesek ezen az úton, ha jó a cél, akkor mindent mindig meg fogtok kapni a Mátrixtól!

Kérdés:

Mit csináljunk a negatív erőkkel, a félelmeinkkel, az aggodalmainkkal? Hogyan küzdjük le őket?

Nem kell leküzdeni ezeket az erőket. Át kell engedni magatokon, de nem szabad táplálni őket. Át kell engedni és elengedni, amilyen gyorsan csak lehet. Nem ez a Ti igaz természetetek! Villámgyorsan távoznak ezek az erők, hiszen nem tudnak mibe kapaszkodni. Ahogy jöttek, úgy mennek : tehetetlenek a Fényben élőkkel!

Köszönöm a válaszokat.

8.

Debrecen, 2010.szeptember 4.

Hogy hívjátok Inua központi csillagát?

Maat-nak. Kék óriáscsillag. A magja bíbor, de ahogy a csillag belsejéből megyünk kifelé, egyre ezüstösebb lesz.

Hányszor nagyobb a Napunknál?

200szor.

Hány Csillagászati Egység távolságra van az Inua a Maat-tól?

Olyan távolságra, mint a Jupiter a Naptól.

Az Inua bolygó hányszor nagyobb a Földnél?

3szor nagyobb.

Hány százalék a víz aránya a bolygó felszínén?

40%.

Hány milliárdan élnek ott?

6 milliárdan.

Csak egy faj lakja?

Nem, két faj.

Kinézetükről lehet valamit tudni?

Egyik olyan, mint amit Dávid írt le : pikkelyesek, hüllőszerűek, vastag bőrrel; nagyon intelligens, szeretetre méltó lények. Ott az eredeti fajt képviselik – de nem hüllők, hanem hibridek.

A másik fajnak is nagy a szeretetpotenciálja, de azok külsejükben inkább humanoidoknak néznek ki.

A két faj között nincs semmi ellentét, névvel sem jelölik egymás megkülönböztetését.

Hogy hívják az Inua bolygó fővárosát?

Dabasónak.

Hány millióan élnek ott?

3 millióan. Dabasó egy felszín feletti fényváros.

A kormányzó tanács is ott lakik?

Igen.

Ezek bölcsekből állnak?

Így van!

Hány főből áll a kormányzó tanács?

24 főből.

Fele férfi, fele nő?

Nincs külön férfi-női megoszlás, mert mind androgünok.

Milyen szintű az inuai civilizáció, kilences?

( Egymás között tanakodnak az inuai fénylények, mert nem értik teljesen a kérdést. )

Vagyis olyan szintű, mint a Thiaoouba bolygó civilizációja?

Igen, kilences, de mi nem alkalmazzuk ezt a felosztást.

Hány holdja van az Inuának?

Három.

- Köszönöm a válaszokat.

Szeretném felvenni a kapcsolatot a szíriuszi fénytestvéreimmel is. Erre szeretnék ráhangolódni. Lehetséges ez?

Igen, segítünk ebben.

9.

Debrecen, 2010. szeptember 27.

( A szíriuszi fénytestvérektől kapott válaszok )

 

Már több hete nem írtam le a kérdéseimet, de mindig éreztem a szeretetkapcsolatot, ami néhány napja nagyon erősen áradt felém. Nagy boldogságot éreztem kiteljesedni, olyat, amikor egy nő megtudja, hogy anya lesz és ez a vágya is. Mi ez a fényboldogság? Személyes vagy kozmikus méretű, és fénytestvéreinkre is kiterjed?

Mindkettő. Aki keresi a fénykapcsolatot, az meg is kapja azt. A kozmikus fénysugárzásokra való érzékenység isteni adomány. Mindenki képessége, de nem mindenki hagyja, hogy megnyíljon előtte. Ezt a félelme akadályozza meg, a szeretetlenség, az anyagi dolgokhoz való ragaszkodása, a látszat, mely mindenkinél fontosabb számára és a hamis hit, mely ezekből a téveszmékből táplálkozik. Annyira ebből él, hogy hályog borul a szemére, ami a hamist valóságosnak mutatja, holott lelke legmélyén folyamatosan szembesül az igazsággal. Minél vastagabb a hályog valaki szemén, annál nagyobb a vaksága is, és annál nagyobb energia kell a felébredéséhez. Nincs elveszett ember, mindenkiben ott szunnyad ez az isteni fény. Egyre többen fogják érezni ezt a csodálatos fénybeáramlást.

Köszönöm, testvérek!

10.

Debrecen, 2010. szeptember 28.

Honnan tudjuk, hogy már készen állunk a fény befogadására? Hiszen a megszerzett képességeket el is veszíthetjük, úgy tudom.

Ez nem teljesen így történik! A készenlétet érzitek, hiszen egyre több dologra terjed ki a környezetetekben. Olyan ez, mint amikor a fehér fény színeire bomlik. Érzékeitek is gazdagodik, de ugyanakkor látjátok az egységet is, sallangok nélkül. A lényeglátásotok növekszik és ez boldogságérzéssel társul. Az új képességeiteket pedig nem veszíthetitek el, hiszen megtapasztalásuk olthatatlan szomjúság. Mindig keresni fogjátok ezt az új tüzet magatokban. Ennek ellenére lehet kérni, hogyha zavar benneteket, az új képességeitek egy későbbi időpontban nyíljanak meg.

11.

Debrecen, 2010. október 1.

Annyira örülök, hogy itt vannak! Önök, szíriusziak is kapcsolatban vannak Inuával?

Igen, természetesen.

Meg lehet tudni erről a kapcsolatról valamit?

A Kozmikus Fénylények Tanácsához tartozunk mi is. Így testvérek vagyunk. Mi azonban a Szíriuszi Testülettel tartunk szorosabb kapcsolatot.

A legelső kapcsolatfelvételnél miért nem Önök jelentkeztek?

Mert az Ön személyes állapota ezt megakadályozta. Ennek ellenére mi minden kapcsolatfelvételnél segítettük Önt, de hagytuk, hogy inuai fénytestvérünk, Mahuja válaszoljon. Kellett egy bizonyos érettséget elérnie, hogy mi is meg tudjunk nyílni Ön előtt, és segítsük a további útján.

Szabad megkérdezni, hogy hányan vannak?

Igen, természetesen. A számosság fogalmi rendszerében én 24 testvérem nevében beszélek.

Köszönöm, és végtelen hálát érzek, hogy megtaláltam Önöket.

12.

Debrecen, 2010. október 7.

Személyes sorsom összefonódott ikerlángom, férjem sorsával. Ez a felismerés, hogy a társam egyben duális párom is, mennyiben segíti a lélekfejlődésemet?

Rengeteget jelent mindkettőjük számára. Nemcsak az energia kiegyenlítődése szempontjából értékes ez a kapcsolat, hanem azért is, mert alkotó! Érezzük a gondolatrezgéseit, mely a múlt sérelmeit táplálja, de ezektől feltétlen meg kell szabadulnia. Felejtse el, hogy ki volt, érezze azt, hogy ki MOST! Éljen ebben! Tisztítsa meg az auráját, rendszeresen meditáljon, s alakítsa át a múltját!

Lehetséges ez?

Igen! Csak ez a járható út! A megbocsátás és az elengedés hatalmas alkotó, kreatív energiákat szabadít fel. Ezekre hangolódjon.

Ma reggel azt az üzenetet kaptam fénylényektől, hogy az alkotás útján járjak. Önöktől jött ez az üzenet?

Igen, mert szeretjük és segítjük Önt!

Fontos ez a dokumentáció? Hiszen itt vannak folyamatosan. Tanácstalanságomban, tudom, segítenek.

Írnia kell! Mi érezzük ezt a belső késztetését. Minden jól van!

Köszönöm.

13.

Debrecen, 2010. október 9.

A férjem fórumán vita alakult ki, hogy Seldan Nidle pozitív kontakta-e, mi az igazság?

Ne féljetek a Szíriusztól, mert nagyon magas szintű energia!

Különösen a magyarokban ne legyen aggodalom a Sheldan Nidle-eset miatt, mivel a Szíriusz A-rendszer a legmagasabb pozitív energiák megtestesítője, míg a Szíriusz B-rendszerbe helyezték a fénylények a negatív energiákat!

Ugyanakkor vigyázzatok, mert az angolszászok hajlamosak negatívnak beállítani a szíriuszi energiákat, pedig a magyaroknak megvan az a képességük, hogy a teljesen pozitív szíriuszi erőkből éljenek!

A turul vagy magyar nyelvű bolygó pedig a Szíriusz A-rendszer harmadik bolygója, mely nem 5., hanem 6. dimenziós bolygó! Ezt a harmadik bolygót lehet Ammának, Turulnak vagy Anyahita-bolygónak is nevezni!

Ez a magyar nyelvű bolygó, mivel 6. dimenziós, a mindenség morfogenetikus tereinek megalkotója, azaz nem a színpadot teremti meg, amely 5. dimenzió lehetősége, hanem magát a színdarabot!

14.

Debrecen, 2010. október 12.

Egyre fontosabbnak érzem az életemben a pozitív örömet és boldogságot hozó gondolatot és annak táplálását. Tudom azt is, hogy a fény befogadását a fény kisugárzása követi. Miért van mégis kibillenés? Honnan jön a rossz? Mit tegyek, hogy a fényben élhessek folyamatosan? Ez vajon nem önbecsapás?

Rengeteg a kérdés. Nézzük sorra :

Igen, a pozitív, fényből jövő rezgések feltöltik az embert, energiát és boldogságot adnak. Boldog, könnyű és felszabadult vagy ilyenkor. Ez a vonzó és szeretetre méltó, mely mágnesként hat a környezetedre. A cél, hogy ez a mágnes megerősödjön és folyamatosan működjön, vagyis természetes létállapot legyen. Amíg ezt eléred, addig egy folyamatos tisztuláson mész át, mely során a „szemét” a felszínre kerülhet. Ez okozza a kibillenéseket.

A régi sérelmek pedig úgy tapadnak hozzád, ha folyton felemlegeted őket, azt mondván, hogy nagyon nehéz eltávolítani azokat magadtól. Olykor ezért csak a „sokkszerű” terápiák hatnak és bizony ehhez erő kell.

Igen, a Fényért meg kell dolgozni! Tisztán kell tartani a gondolataidat, meg kell tudni védeni magadat a külső hatásoktól. De ez csak akkor sikerül, ha ezért teszel is. Aki a Fényben él, az igen alaposan képes magát megtisztítani ( itt mentális tisztaságot értünk elsősorban ), az egy nagyon magas rezgésszintet képvisel, és bármilyen furcsának is hangzik, de jobban átlátja a sötétséget is. Nem, nem önbecsapás a pozitivitás, hanem egy nagyon magas szintű életforma, mely megszünteti a sötétséget, mivel bevilágítja a fényével.

Köszönöm.

15.

Debrecen, 2010. október 21.

Önöknek, szíriuszi fénylényeknek milyen kapcsolatuk van a Bellatrixhoz tartozó Inuával? Magam legalábbis azt az üzenetet kaptam, hogy ebben a csillagrendszerben élnek.

Lélektestvérek ők is és nagy tanítóink. Egy régi, ősi fényvilág képviselői ők és nem véletlen, hogy jelentkeztek a hívásra. Érezze ezt megtisztelőnek, mert fontos fordulat az életében.

A fénykontaktok közvetítései sokszor ellentmondásosak a konkrét kérdésekben. Ez miért van?

Igen. Ez azért van, mert más-más frekvencián közvetítenek és a saját gondolatrezgéseik által bevonzott információkat adják át. Ez a konkrétumoknál, a fizikai sík beazonosításánál gyakran téves. A magasabb rezgésekben viszont sok az egyezés. Itt, ezen a rezgésen tanítunk.

Nekünk földi embereknek fontosabb a tanítás, de gyakran érdeklődnek, hogy honnan, kiktől jönnek ezek? El kell tudnunk különíteni a jót a rossztól, a hamisat az igaztól.

Igen, ez fontos. De az igazi tanítások felszabadítanak, felemelnek, könnyebbé teszik az életeteket. Nem kötnek meg szabályokkal, nem húznak le, és ami még nagyon fontos, nem hagynak el! Mindig segítenek. Innen tudjátok, hogy jó a forrás.

Köszönöm.

16.

Debrecen, 2010. október 24.

A Naprendszer átalakulásának jeleit szinte naponta látjuk és halljuk. Ezek a változások milyen hatással vannak az emberre?

Igen, ez így van. Elkezdődött egy nagyobb átrendeződési folyamat a Földön és a Naprendszerben is. Ezeket a hatásokat az emberek sem kerülhetik el.

Átrendeződik az ember energiatere is, hasonlóan a Naprendszer és a Föld energiaterének megváltozásához.

Ez mit jelent? Az ember polaritása is megváltozik?

Nagyon leegyszerűsítve, igen. Megváltozik az aura és ez hat a fizikai testre is. Kozmikus faji tulajdonságok kerülnek előtérbe.

Köszönöm.

17.

Debrecen, 2010. október 29.

Milyenek ezek a kozmikus faji tulajdonságok?

Például a magasabb rezgésekkel való kommunikáció képessége, és ezek kialakulása bennetek. De az éberség kialakulása is egy ilyen nagyon magasztos tudatállapot következménye lesz. A külső megjelenés terén pedig a nemi jellegek háttérbe szorulnak, nem lesznek dominánsak többé!

Ez azt jelenti, hogy a férfiak nőiesebbek, a nők pedig férfiasabbak lesznek?

Nem egészen. Nem a két szélsőség keveredéséről van szó, hanem a nemi jellegek visszafogásáról! A gyermekibb állapothoz hasonló testi sajátosságok dominálnak majd, egy nagyon tiszta mentalitás mellett.

Úgy tudom, a földi ember kimagaslik a kozmikus fajok között az igen magas szeretet-potenciáljával. Így van-e ez?

Igen. És ez az, amit bizonyos nem földi eredetű fajok feláldoztak, hogy mentálisan még fejlettebbeké váljanak. Szerencsére sokan belátták, hogy ez nem helyes. Szeretet nélkül nem sokáig maradhattak fenn. Ezek a fajok a technikai fejlődés zsákutcájába jutottak.

Köszönöm.

18.

Debrecen, 2010. november 21.

A szíriuszi Turul bolygón egyetlen faj él?

Igen.

Mind magyar nyelven beszélnek?

Igen, természetesen.

Az ő magyar nyelvük teljesen azonos a miénkkel?

Nem teljesen.

De jól megérthetjük őket?

Igen.

Kérdezhetek részleteket a Turul bolygóról és a Szíriusz-rendszerről?

Igen, persze.

A Turul bolygó népe hogy hívja a központi csillagát? Szintén Szíriusznak? Vagy másnak? Esetleg Szóthisznak, ahogy a régi egyiptomiak hívták?

A mi nyelvi fejlődésünknek egy korai alakja volt a Szóthisz név, de mi már szintén Szíriusznak hívjuk a központi csillagunkat.

Mit jelent a Szíriusz név?

Központi tüzet, mint a szív energiája.

A Szíriusz egy hármas-csillagrendszer?

Igen.

A Szíriusz B egy fehér törpe, ugye?

Igen.

A Szíriusz C az mekkora?

A Szíriusz C akkora, mint egy vörös törpe, a Szíriusz B pedig kb. Jupiter nagyságú.

A Turul bolygó milyen távolságra van a Szíriusz A-tól?

Kb. 4 Csillagászati Egységre ( 4 x 150 millió km )

A Turul bolygónak hány holdja van?

Kettő.

A Turul bolygó nagyobb, mint a Föld?

Igen, sugara majd kétszerese a Földének.

A gravitáció is nagyobb ott?

Nem, ugyanannyi, mint a Földön.

Hány százalék a bolygó felszínén a víz?

Kb. 50%.

A Turul bolygó felszínének földrajzi képe szintén összehasonlítható a Korendor-térképpel, vagyis olyan elszórt szigetszerű kontinensek borítják?

Nem teljesen. Nagyobb, szigetszerű kontinensekkel ugyan rendelkezik, de nem annyira tagolt, széttöredezett a partvonala.

Hogy hívják a bolygó központi kontinensét?

Attiának.

A fővárosukat hogy hívják?

Minesznek.

Ott lakik a király, 27. Bátori Gábor?

Igen. A vezetők székhelye valójában egy fénytemplom, mely a város központjában van, és belőle 12 sugárút fut szét szabályosan minden irányban, kicsit hasonlóan, mint ahogy a régi Atlantisz fővárosa épült : a sugárutakra merőlegesen és karéjosan vannak a gömbszerű lakóépületek és a parkok, erdősávok.

Nagyon köszönöm!

( Később ehhez a témához kapcsolódott egy közlés : a Turul bolygón valójában nincs királyság, mivel egy magasan fejlett társadalom, ahol mindenki egyenlő, nem működhet feudális módon, csak a könnyebb érthetőség kedvéért neveztük királynak azt a tekintélyes vezetőt és családját, akik a bolygót más bölcsekkel irányítják. Bartha Gizella még a nemzeti romantika szintjén tudta átadni az információkat, ezért lehetett egy kis félreértés.)

Kiemelt cikkek

Válasz az UFO-kutatás hét alapkérdésére 1. rész

Evukációs flották a Föld körül
Evukációs flották a Föld körül

 A kezdőlapon jó egy éve feltett hét alapkérdés megválaszolására eljött az idő :

1. Mik az ufók?

Olyan űrjárművek, melyeket a ( Földnél ) magasabban fejlett technikai civilizációk entitásai bolygók és/vagy naprendszerek közötti közlekedésre rutinszerűen használnak.

Azonban az „ufó” meghatározás természetesen nem pontos, sőt inkább cinizmusról és tudatlanságról tanúskodik, mivel ez a mozaikszó egyszerre tükrözi a mai ( bár már nem sokáig )  uralkodó, euro-amerikai típusú áltermészettudomány materialista szemléletét, másrészt azt is, hogy még a durvaanyagban észlelt jelenségeket is automatikusan letagadják, ha a mindennapi tapasztalat ellentmond a materialista elméleti rögeszméknek.

Bővebben ...

A kozmikus magyarság – a Mindenség kulcsa

A kozmikus magyarság – a Mindenség kulcsa

Most, hogy közeledünk a galaktikus együttállás sorsdöntő napjához, és az ezzel együtt járó kibírhatatlan lelki feszültségeket is megtapasztalva, melyet a remény és kétség szinte percenkénti váltakozása okoz a Fény után vágyakozó lélekben, eljött az ideje annak is, hogy beszéljünk a magyarság kozmikus küldetéséről, arról az örök és szent megbízatásról, melyet minden földi nép közül éppen a földi magyarság tagadott meg a legjobban!

Bővebben ...

Válasz az UFO-kutatás hét alapkérdésére 2. rész

Adamski találkozása Orthonnal
Adamski találkozása Orthonnal

2. Honnan jönnek?

 

Addig erre a kérdésre sem lehet kellő mélységben megadni a választ, amíg bizonyos tudati feltételekkel a kérdésfeltevő nem rendelkezik.

Mert ha az ilyen személy legalább elemi fokon nem alakított helyes képet az ufókról, hogy mik is lehetnek egyáltalán, addig a ’honnan jönnek?’ kérdésre adandó választ sem nagyon értheti meg.

Lássunk tisztán : az egész emberiség jelenlegi válságának a valódi oka magában a tudatban, az eddig évezredeken át kontrollált emberi tudatban keresendő, mely mai napig egy illúzió-világegyetemet érzékel maga körül, ami köszönő viszonyban sincs a világegyetemünkben lezajló valós folyamatokkal, a mindenséget irányító tényleges erőkkel és ezeknek a belső összefüggéseivel.

Bővebben ...

Idővonalunk csődje - és egy megoldás 1. rész

Idővonalunk csődje - és egy megoldás 1. rész

Elég furcsa idővonalon vagyunk - vagy inkább ebben rekedtünk, mivel az események itt még olyanok, mint amikor egy régi zenegép zsinórját lejátszás közben kihúzzák a konnektorból, így az utolsó, már senkit sem érdeklő zeneszám, egyre halkulva, egyre akadozva ugyan, de még továbbfolytatódik - viszont az új, korszerű lejátszó sehol sincs, így az új időknek új dalai sem hallhatóak még.

Ez a fő probléma.

Bővebben ...