Elena Danaan 2022. december 16.-i videója arról szól, hogy nagy meglepetés érte, mikor több, mint egy év után előző este ismét felteleportálták egy metoni anyahajóra!

Mikor korábban itt volt, múlt év szeptemberében megmutatták neki ott egy különleges időtávcsövön keresztül a Föld jövőjét, hogy mi lesz 100, 200 és 1000 év múlva.

Most viszont azt közli nagy örömmel ebben a videójában, hogy megengedték neki, hogy időtávcsövön keresztül megnézheti azt is, hogy mi lesz 20 év múlva a Földön!

Mint mondja, ezt már tavaly is meg szerette volna nézni, de akkor még nem engedték neki, azzal az indokkal, hogy a 100 évnél közelebbi eseményeket még túl bizonytalannak ítélték meg, nem voltak stabilizálva.

Most viszont, és ezt Elena szinte extázisszerűen közli, azért engedték meg neki, hogy a 20 évvel későbbi eseményeket is megnézhet, mert ami eredetileg csak 100 év múlva lett volna, az már 20 év múlva megvalósul!

Ez számomra is egy kicsit hihetetlen, de Elena kétségtelenül nem hazudik, valós lelki, nappali tudatos átélés van a tegnapi tapasztalata mögött is, bár azt is lehet, hogy ez egy másik Föld alternatív idővonala, amely most még csatlakozik a miénkhez!

Mindenesetre amit látott az időtávcsövön, melyről a videó közepén mesél, egy olyan 20 évvel későbbi földi társadalom képe bontakozik ki, ami normál körülmények között csak 200 év múlva valósulhatna meg!

Ám mivel senki sem hazudik, sem Elena, sem az Proxima Centauri-rendszerból jött anyahajó parancsnoka, Haben, aki egyébként Akonnak, Elizabeth Klarer duáljának a testvére, ezért joggal kell feltételezni, hogy 2022-42 között valami nagyon lényeges, dimenziót váltó esemény történt!

Mégpedig most, egy-két éven belül!!!

Hiszen Elena egy olyan 2042-beli földi társadalmat nézett, ami már RÉG stabilizálódott az újban, és egy korai, legalább 4D-s galaktikus társadalom képét mutatja!

A sötét elit, ahogy ezt maga is lelkesen hangsúlyozza, a Deep State már rég sincs sehol 2042-ben! Csak mindenütt a szeretet...

Hogy mit látott, azt Elena a videóban 9 perc 55 mp és 19 perc 55 mp között meséli el.

 

(Aki nem ért semmit az angol szövegből, nyugodtan bekapcsolhatja az automatikus magyar fordítást is, így egy kicsit érthetőbbé válik a mondandó, bár korántsem pontos fordítás, de lélekkel érezhető, hogy mit akar mondani ilyen elragadtatott állapotában...)

 

https://www.youtube.com/watch?v=SCvJkF8HIG4&t=171s

 

 

Kiemelt cikkek

Válasz az UFO-kutatás hét alapkérdésére 1. rész

Evukációs flották a Föld körül
Evukációs flották a Föld körül

 A kezdőlapon jó egy éve feltett hét alapkérdés megválaszolására eljött az idő :

1. Mik az ufók?

Olyan űrjárművek, melyeket a ( Földnél ) magasabban fejlett technikai civilizációk entitásai bolygók és/vagy naprendszerek közötti közlekedésre rutinszerűen használnak.

Azonban az „ufó” meghatározás természetesen nem pontos, sőt inkább cinizmusról és tudatlanságról tanúskodik, mivel ez a mozaikszó egyszerre tükrözi a mai ( bár már nem sokáig )  uralkodó, euro-amerikai típusú áltermészettudomány materialista szemléletét, másrészt azt is, hogy még a durvaanyagban észlelt jelenségeket is automatikusan letagadják, ha a mindennapi tapasztalat ellentmond a materialista elméleti rögeszméknek.

Bővebben ...

A kozmikus magyarság – a Mindenség kulcsa

A kozmikus magyarság – a Mindenség kulcsa

Most, hogy közeledünk a galaktikus együttállás sorsdöntő napjához, és az ezzel együtt járó kibírhatatlan lelki feszültségeket is megtapasztalva, melyet a remény és kétség szinte percenkénti váltakozása okoz a Fény után vágyakozó lélekben, eljött az ideje annak is, hogy beszéljünk a magyarság kozmikus küldetéséről, arról az örök és szent megbízatásról, melyet minden földi nép közül éppen a földi magyarság tagadott meg a legjobban!

Bővebben ...

Válasz az UFO-kutatás hét alapkérdésére 2. rész

Adamski találkozása Orthonnal
Adamski találkozása Orthonnal

2. Honnan jönnek?

 

Addig erre a kérdésre sem lehet kellő mélységben megadni a választ, amíg bizonyos tudati feltételekkel a kérdésfeltevő nem rendelkezik.

Mert ha az ilyen személy legalább elemi fokon nem alakított helyes képet az ufókról, hogy mik is lehetnek egyáltalán, addig a ’honnan jönnek?’ kérdésre adandó választ sem nagyon értheti meg.

Lássunk tisztán : az egész emberiség jelenlegi válságának a valódi oka magában a tudatban, az eddig évezredeken át kontrollált emberi tudatban keresendő, mely mai napig egy illúzió-világegyetemet érzékel maga körül, ami köszönő viszonyban sincs a világegyetemünkben lezajló valós folyamatokkal, a mindenséget irányító tényleges erőkkel és ezeknek a belső összefüggéseivel.

Bővebben ...

Idővonalunk csődje - és egy megoldás 1. rész

Idővonalunk csődje - és egy megoldás 1. rész

Elég furcsa idővonalon vagyunk - vagy inkább ebben rekedtünk, mivel az események itt még olyanok, mint amikor egy régi zenegép zsinórját lejátszás közben kihúzzák a konnektorból, így az utolsó, már senkit sem érdeklő zeneszám, egyre halkulva, egyre akadozva ugyan, de még továbbfolytatódik - viszont az új, korszerű lejátszó sehol sincs, így az új időknek új dalai sem hallhatóak még.

Ez a fő probléma.

Bővebben ...