Elhallgatott tények

 

Robert Monroe (1915-1995) a hatvanas-hetvenes évek Amerikájának egyik legjelentősebb halál utáni élet-kutatója volt, aki nem elsősorban a klinikai halál után visszajöttek tapasztalatait írta le és rendszerezte, hanem ő maga is asztrális testben végzett kutatásokat, és azokat írta le három könyvében, amit ő maga tapasztalt a Föld óriási, Holdig nyúló asztrális környezetében!

A teozófusok után ő rendszerezte először új formában a fizikai Föld körüli asztrális szférákat, ahol a halottak tartózkodnak.

Négy fő és sok alszférára osztotta a Földet körülvevő szürkés barnáspiszkos asztrális gyűrűket vagy rétegeket, az ott tartózkodók tudatállapota szerint.

És azt tapasztalta, hogy bármilyen rétegben is volt, a legföldhöz kötöttebbektől - akik észre sem vették, hogy meghaltak -, a legidealistábbakig, minden embertípusnak kontrollált tudata volt!!!

Sehol sem volt olyan ember vagy embercsoport a túlvilágon sem, HOGY NE A FÖLDI HITRENDSZERT FOLYTATTÁK VOLNA TOVÁBB!

Monroe hamar felfedezte, hogy a halál utáni pozitív tapasztalok is igen csak viszonylagos értékkel bírnak, mivel azok mindig az átélő hitrendszerét is visszatükrözik, jóllehet pozitív élményként. Ezért talán ő volt az első, aki kimondta: a tudat az elsődleges, és nem a lélek, mivel egy jó lélek, de tudatlansággal mindig kész hitrendszerek áldozatául esik, mind a Föld fizikai, mind az asztrális szférájában! Ami önmagában a karma kerekének folyamatos forgása!

Ebből viszont az következik, hogy ha még ma nem kezdesz el a fizikai szinten olyan igazságok után kutatni, ami kiemel minden földi hitrendszerből, mind a jóból, mind a rosszból, AKKOR EZ AZ INKARNÁCIÓD IS EGY ZSÁKUTCA LESZ, és egy másik személyiségnek máskor újra kell próbálkoznia!!!

Figyeld meg: a drága idődet a nap 24 órájában mire fordítod???

KINEK színészkedsz folyamatosan???

Miközben a lelked folyamatosan éhezik az igazság után!!! - csakhogy ez gyakran igen gyenge hang, amit az önfenntartási ösztön - szintén földi hitrendszer! - brutálisan elnyom!

Nos, Robert Monroe valamikor a hetvenes években asztrális testben és egy lelki vezetővel mellette ellátogatott a Föld jövőjébe is, Kr. u. 3000-be.

Meglepődött, amikor látta, hogy a mélyszürke és a barna sávok vagy gyűrűk már eltűntek a bolygó körül.

Helyettük egy lapos gyűrű volt, amely önmagában sugárzott.

A gyűrű tele volt élettel, kommunikációval, de már nem volt benne disszonáns zaj.

Nem voltak ott olyan városok sem, mint most a miénk, ami egy gépesített civilizáció meglétéről tanúskodna a bolygó felszínén.

A levegő tökéletesen tiszta volt, és a bolygó ökológiai egyensúlya helyreállt.

Monroe megkérdezte az őt kísérő lényt, hogy ez hogyan történhetett?

A vezető elmondta neki, hogy a Föld ökológiai egyensúlyát a tudatos tervezés állította helyre, ami kivédte azt, hogy a bolygó maga állítsa helyre az egyensúlyt egy vagy több katasztrófával. A Földön 3000 körül már alig voltak emberek! Monroe sehol sem látott olyan települést, ahol tömegesen éltek volna!

Valójában az egész bolygó teljesen más frekvencián és paradicsomi dimenzióban rezgett.

+ még megjegyezte:

Az Új Földön (ezt Monroe nevezte el így először a hetvenes években!) már mindenki telepatikus úton kommunikál, ugyanakkor inkább az asztrális testükben vannak, mint a fizikaiban, amit csak alkalmanként használnak, és maguk alakítják a saját "tartályukat", ahogy ők ezt akkor nevezték.

Bármit tudnak materializálni is, példaképpen Monroenak egy gyümölcsöt materializáltak.

Bemutatták neki, hogy számukra már csak egy tanulási program van: hogyan tudnak minden más lény tudatához kapcsolódni! Így tökéletesen megértve minden lény belső szándékát, majd épp úgy gyorsan le tudnak válni róla!

Monroe ekkor hozzátette, hogy ezeket a képességeket csak úgy érhették el, hogy végleg eltávolodtak a régi Föld túlélési és hitrendszer-programjaitól, és valójában egy teljesen új, egységes faj született meg a jövőben!

Egy olyan faj, amelynek még alvásra sincs szüksége, és a környezetből azonnal energiát tudnak nyerni, akármilyen testben is vannak...

 

 

Végül Monroenak elmondták, hogy a 3000-ben létezó paradicsomi Földnek csak olyan lakosai VANNAK, akik előzőleg a 20.században jöttek a Földre kemény tudati és lelki próbák alá vetniük magukat!

Ők azok a kevesek, akik ezzel az óriási tettel megváltoztatták a Föld jövőjét! (Ezért lakják oly kevesen az Új Földet!)

Így ők közvetlenül e missziójuk után Kr. u. 3000-be mennek!

Itt lesz az "érettségijük", az itt eltöltött gyönyörű idő alatt válnak igazi kozmikus lénnyé, majd végleg elválnak a Földtől és magasabb rendszerekben folytatják a fejlődésüket, miközben a tudatuk végtelenig tágul.