Új spirituális szemlélet

Az előző cikkünk folytatásaként további részleteket kell feltárnunk Astar Seran személyével és tevékenységével kapcsolatban. Tisztában vagyunk ugyanakkor azzal is, hogy már pusztán a fenti cím is provokáló olyan embereknek, akiknek anti-spirituális, földhöz kötött, materialista tudományszemlélet által egyenirányított a szemléletük - vagy éppen a vallásos szemléletük miatt a bálványimádás érzelmi narkózisa a mindennapi kenyerük.


Már sokszor leírtuk, hogy Magyarországon különösen nagy a sötétség és a tudatlanság az ufológiai témakörben -  meg minden más alternatív tudományos területen -, mivel már az álrendszerváltás idején is minimum 30 évvel le voltunk maradva a korszakalkotó nyugati alternatív tudományos művek megjelentetésétől és megismertetésétől! És ebben még egyes kelet-európai országokhoz képest nagy volt az lemaradás! Gondoljunk csak pl. Lengyelországra, ahol már a hatvanas években megindult az ufó-kutatás, míg Magyarországon a nyolcvanas évek közepéig tilos volt mind publikációkban, mind nyilvánosan előadásokon olyan szavakat kimondani, mint pl. "ufó",  "Däniken", "szabadenergia", "asztráltest" stb. - kivéve ha ez nem elítélően és gúnyolódva történt valamelyik főideológus megbízott csicskásától !

Aztán a kemény politikai-ideológia tiltásból a nyolcvanas évek második felében megkapta az ufó-ezoterikus téma is a "tűrt"-kategóriát ( a támogatottat persze soha ), és mintegy 1986-89 között a Nemere és Hargitay könyvekkel le lett tesztelve az ország népének új eszmékre való fogékonysága. Ám még egyszer hangsúlyozzuk, hogy ezek az "új eszmék"  nyugaton az ezotériára fogékony értelmiségnél már rég közhelyek volt, sőt már lassan túl is léptek rajta, hiszen pl. a Seth-,Ramtha-,Ra-szövegek már az emberi tudatot a multidimezionális valóságával szembesítették, amely a hagyományos lineáris-lélekvándorlásos-keleti-metafizikai szemléleten is túl léptek és a mi évtizedünket alapvetően meghatározó Új Spiritualitás irányába nyitottak.

Nos, ekkor, ilyen lejárt lemezként kezdek el fecsegni és intimpistáskodni, mint nagy titkok tudói, a mi alternatív tudományos íróink! Akkor tehát, amikor már az is bizonyos fokig elavult volt, amit ők szenzációs titkokként próbáltak eladni a ( sokadszor ) megvezetett magyar népnek!

Természetesen ekkor, az álrendszerváltás idején, ezek az írók elsősorban az angolszász "objektív" ufó-irodalom hatvanas-hetvenes években született műveiből citáltak részleteket, amelyek folyamatosan úgynevezett ufó-észlelésekről szóltak a világ minden tájáról :  tehát valami furcsa tárgy suhant el, valami fénylő tárgyat észleltek, valami csészealj alakú repülő eszközt láttak, valami leszálló tárgy kerek hagyott nyomot maga után a fűben stb. - ezek töltötték ki a beszámolók 90%-t, úgyhogy az olvasónak - ha eredeti műveket olvasta - már jojózott a szeme a 20. oldal után, hogy minden esetleírás ( a hivatalos tudomány iránti megfelelési kényszerként ) folyamatosan ugyanolyan szárazon és unalmasan van leírva, azaz csak a felszínnel foglalkozik, de a lényeggel soha!

Miért?

Mert az tilos! Az nem "objektív", azt csak egy-két elszállt ezoterikus képzeli oda - mondták és mondják ma is a spirituálisan vakok és süketek.

Mert mind a mai napig nyilvánvalóan minden tilos a földi embernek, ami valóban leleplező, feltáró erejű ismeret vagy tapasztalat lehetne számára, ami katarzis-szerű élményt okozna, ami valóban előre vihetné a szellemi fejlődését, ami új világokat tárna fel neki, amitől inspirációt kapna és így a kreativitása is szárnyalna, nap mint nap a csodák sorozatát létrehozva.

Nem véletlen tehát, hogy a mi alternatív iró-gurujaink már negyedszázada erre az "objektív" ufó-irodalomra hivatkoznak - jóllehet ezekből sem fordítottak le egy művet sem, hiszen alig, hogy valami kiragadott néhány sor idéznek, máris elkezdenek spekulálni! És ez jellemezte végig a magyarországi "ufó-kutatás" első éveit, mely megadta az alaphangját aztán az egész félresikerült, a teljes unalomba, érdektelenségbe, az ufó-klubok tömeges bezárásába torkollt materialista fecsegésnek és pótcselekvésnek.

( A pótcselekvés itt azt jelenti, hogy tegyünk úgy, mintha komolyan ufót kutatnánk, azaz a nyolcvanas évek vége és a kilencvenes évek elején még létező elrablásos esetekkel, mint aktualitásokkal foglalkozzunk, nyomjuk tele velük az ufó-témával foglakozó újságokat, szálljunk ki 20 év után ismét a helyszínre, ott fontoskodva filmezzünk, méricskéljünk, tegyünk-vegyünk-kérdezősködjünk, aztán az esetleírás mellé az újságba természetesen olyan képet tegyünk, amely éppen egy sikoltozó szűz lányt ábrázol a sötét hálószobában, akit már nem is egy szürke, hanem inkább egy varangy-medúza-fejű "idegen" akar elrabolni az űrhajójába, ahol a lány végül középkori kínvallatás-szerű élményen esik át - nagyszerű, ez az ufó-kongresszusokon is nagyon hálás téma, ahol persze ilyen "új kutatási eredményekkel" mindig lehet büszkélkedni! )

De a következményei ezeknek mi lesznek???

- Feltehet ilyen kérdést egy materialista? Az, aki csak a 3Ds állati testében hisz, aki inkább eladja a lelkét az ördögnek ( ez már rég megtörtént ), kiszolgál minden aljas rendszert és ideológiát, csak hogy még egy másodpercig fenntartsa a testi létét?

Mert az az állandó alakváltás, mint túlélő ösztön, nem csak abban jelentkezik náluk, hogy akár több tucat álnevet is használnak, hogy futószalagon gyártott ponyva-szemeteiket eladhatóbbá tegyék, hanem abban is, hogy a Saulus-Paulus-i átváltozás csodáját is megtapasztalhattuk náluk az álrendszerváltás idején - ahogy természetesen minden vezető "magyar" értelmiséginél is!

Mert valóban a legnagyobb bibliai csodákhoz hasonlítható, hogy akik a régi rezsimben is legjobban üldözték és ellenőrizték ezt a területet ( ekkor az ufó és a sci-fi még azonos témakör volt ), azok lettek az álrendszerváltás idején is a fő szervezők, ideológiai irányadók, megmondó emberek az ufós-ezoterikus témákban is!

( Ilyen "alakváltókhoz" tartozott pl. Trethon Judit is, aki a hetvenes-nyolcvanas években Kucka Péter, sztálinista költő mellett a magyar sci-fi élethalál ura/ úrnője volt, olyannyira, hogy még a nyolcvanas évek közepén is az egyik leghazugabb förmedvény-irományt adott ki az ufók létezése ellen egy csillagásszal együtt : Schalk Gyula - Trethon Judit - 'Az UFO-k titka' címmel, mely brosúrában a hivatalos tudomány összes hazugságait felsorolják az ufók létezése ellen! És mit ad Isten! alig telik el néhány év, és Trethon Judit máris a legismertebb "ufó-kutató" csapatban van - abban, amelynek most az Enigma is teret ad! )

Persze véletlenek nincsenek, mert nyilván csakis a rablóból lehet a legjobb pandúr, kivédve ezzel azt is, hogy nehogy má' olyan valaki tudjon a magyar néphez szólni, akinek őszinték a szándékai, és ezzel együtt járó őszinte tényfeltárással valóban a magyar nép érdekét is szolgálja! - Ez a mai napig megengedhetetlen!

Helyette viszont kapunk álezoterikus-álokoskodó fecsegést éjjel-nappal, ahol minden szóba kerül, kivéve az igazság - ahogy erre az előző Enigmával foglalkozó cikkünkben is utaltunk!

Most viszont, a 22-25 év pusztítása után átléptek egy olyan határt, amely megengedhetetlen, ami több, mint hiba, amit nem lehet az egyszerű tudatlanságra fogni - mert aki tudatlan, az egy dolog, de akkor legalább ne reklámozza magát évtizedek óta az ilyen "ufószakértőnek", kitúrva mindenki mást, aki őszintén fel akarja tárni az igazságot!

És a határ, ez a pont Astar Seran személye!