Új spirituális szemlélet

És nem fordítva. Bár kétségtelen, hogy igazából annak a klasszikus materialista világnézeti tételnek - "a lét határozza meg a tudatot" - teljes ellentéte bizonyosodik be az embernek minden másodpercben, hiszen a tudatával ( érzelmeivel és gondolatával ) alakítja a létét, de mivel most még olyan sűrű denzitású környezetben vagyunk, hogy világunk keletkezésének az oka, a lassú reakcióidő miatt, látszólag rejtve marad, és minden életjelenséget csak a durvaanyagi formán keresztül észlelünk ( legalábbis ébertudatosan ), ezért sokszor úgy látszik, hogy a földi ember teljesen a saját anyagi környezetének függvénye, sőt rabszolgája.

Mégis évezredek kellettek, hogy ehhez az abnormális állapothoz eljussunk, melynek ős(bűn)forrása természetesen még most is mi más lenne, mint Atlantisz utolsó korszakának helytelen mágikus gyakorlata.

És hogy ez soha többé ne forduljon elő, a Rák világhónap kezdetével ( mintegy 10.800 évvel ezelőtt ), az emberiség kollektív tudatából kitörölték, mind a korábbi mágikus civilizációk, mind az egyéni fejlett múlt emlékeit.

Így az ember azóta szellemi értelemben süketen és vakon jön a világra, bár hozzá kell tenni, hogy egy kis gyermek még 6-8 éves koráig egy félig-öntudatos kapcsolatban van a szellemi világgal, melyet később, a család és a társadalom, főleg a kötelező oktatáson keresztül ki fog ölni belőle.

Megfigyelhető tehát, hogy amióta az emberiség kollektív amnéziában szenved, a közös társadalmi téridőkeret-tudata csupán 6000 évet ölel át! Azaz a Bika-korszak kezdetétől a mai napig lejátszódó események sorozatát képes felfogni. Itt kezdődnek a történelem könyvek, itt kezdődik a hivatalos múltkutatás, de itt kezdődik egy vallásos ember "teremtése" is.

A mai kollektív emberi tudat ugyanis képtelen 6000 évnél tovább hatolni az írott történelemben, de a vallásos történelemben sem. És ha manapság már újra beszélnek 6000 évnél régebbi kultúrákról, legalábbis az alternatív kutatás szintjén, akkor ezeket a kultúrákat is ( pl. Atlantisz vagy Lemúria ) valamilyen ókori görög-latin városállamszerűen vagy a folyamvölgyi civilizációkhoz hasonló módon tudják elképzelni.

A gyermekeink is minden fantasy regényben és interaktív videójátékban is ilyen világgal találkoznak : Atlantisz feketemágikus világával kilúgozott formában, azaz az öldöklés és a rémület valamilyen ókori vagy középkori technikai színvonalon még megmarad, de pl. a mágikus kristálytechnika meg az antigravitációs űrhajók, a vimanák már nincsenek meg, mivel ezeknek a mágikus technikáknak a bevitele a történetbe a gyermekeknél az ősemlékezet kódjait is feltörhetnék! ( És e célból nem engedik egyetlen sci-fi-történetben sem ufó-alakú hajók bemutatását, hanem továbbkábítják az emberiséget a hagyományos rakétatechnikával, melyeknek mégis csodálatos módon "ufó-képességük" van - lásd pl. az összes Starwars-filmet! )

Atlantisz elfelejtett világa és a Bika-korszakban elinduló kollektív emlékezet között pedig mindig is Egyiptom volt az összekötő kapocs! Mert még Atlantisz elsüllyedése előtt, az Oroszlán- vagy Arany-korszakban létrejött egy prehisztorikus Egyiptomnak nevezett civilizáció, melyről a legtöbb információt a 20. században Edgar Cayce adott át az emberiségnek.

Ez a prehisztorikus civilizáció, melyet Hermész Triszmegisztosz alapított, Atlantisz minden korábbi pozitív korszakainak a lényegét tartalmazta, azaz alapvetően mágikus volt, de ezeket az energiákat akkor csakis a lélekfejlődés szolgálatába állították ( Egy Arany-korszakban nyilvánvalóan mást nem is lehet csinálni! )

Érdekes azonban, hogy a földi kollektív tudat erről a prehisztorikus egyiptomi világról, hacsak még tudatalatt is, szintén egy fantasy regény révén értesült: a Narnia krónikáiból! Ha pedig most elhagyjuk ebből a Narnia-történetből ( is, meg minden fantasy történetből is ) a szokásos angolszász ( külső ) , és a kelta/ druida/atlantiszi ( belső ) misztikus vázt, hogy a regénysorozat jól eladható legyen, akkor ez a történet egy olyan fontos momentumra mutat rá, mely kulcs-tényező volt ebben a prehisztorikus Egyiptomi korszakban : a beszélő oroszlánok központi szerepére!!!

Vagy azt gondolták, hogy amikor pl. az Oroszlán-világkorszakról van szó, akkor ez csak egy ártatlan jelkép? De lényegében ugyanolyan világ volt akkor, mint most? Vagyis az állatok az embernek volt alávetve? - Hát nem! Különösen nem a nagymacskák! Ezek a nagytestű macskafélék ( az oroszlánok akkor még a mai oroszlánoknál is jóval nagyobbak voltak ) bölcs tanácsadói voltak az emberiségnek! De a párducok és a gepárdok is!

Ennek a megértésére azonban az emberiség nagyobb része még mindig nem érett meg.

Mert a múlt túl mágikus ahhoz, hogy igaznak tűnjön - pontosabban, hogy minden belső érzéktől megfosztott materialista észtudat igaznak fogadja el.

Ám ez szinte mindennel így van! Bárhová is tekintünk, bármilyen tudományt is vizsgálunk, a jelen uralkodó tudománya gyakorlatilag csak a tagadásból áll + nyílt hazudozásból és boszorkányüldözésből. Ugyanakkor ideje belátni : a valódi ( azaz nem titkos, nem emberiségellenes ) gyakorlati tudományos kutatás Tesla és Marconi óta nincs, csak futószalagon előállított fikciók, melyeknek mindig is az volt a szerepük, hogy az emberiség ébredező részének tudatát továbbra is olyan tudományos köntösbe bujtatott álezoterikus fogalmi rendszerbe gabalyítsa bele, melyből jól láthatóan a szellemi kereső ember már legalább 100 éve nem tudja kiszabadítania magát.

Az internetes ezós tévékben meg más youtube-os előadásokon pedig különösen gyakran tűnnek fel olyan személyek, akik a modern fizika látványos álezós mellébeszélését tudományos haladásként akarják feltüntetni, sőt vannak olyan fizikusok is, mint pl. a magyar Héjjas István, akik a modern fizikát Egykőtől ( Einstein ) egészen a húrelméletig nyíltan ezoterikus fizikának nevezik.

De kezet foghat Héjjassal akár Dienes István, Kisfaludy, Bakos Attila meg a jelenleg sztárolt sok internet-ezós megmondóember is, akik egy szellemi kereső ember átmeneti tudatállapotának szinte teljes spektumát képviselik, azaz egy olyan emberének, aki még nem tud teljesen elszakadni ( 3D-s ) múltól, mivel egisztenciálisan és érzelmileg kötődik hozzá, ugyanakkor mégis igényli, hogy az egész látszattevékenységét ezoterikus haladásként igazolja önmaga és a világ előtt.

Ez azonban sajnos természetes - azért sajnos, mert szinte elkerülhetetlen, hogy egy szellemi kereső végig ne menjen, főleg útja kezdetén, egy keleti vallásos és/vagy misztikus szakaszon, amivel az ego hatáskörét kiterjeszti a tömeg szokásos anyagi birtokvágya mellett már az ezoterikus értékekre is - és arra is természetesen, hogy ő mesterként vagy bölcsként tűnjön fel.

Így az ilyen „mestereknél” azonban, akik főleg a buddhizmusból ( Kos-korszak ) vagy a vedanata filozófiából ( Bika-korszak ) lopkodják össze egoisztikus törekvéseik eszmei igazolásait, megmondjuk őszintén, hogy valójában mi az a tényező, amellyel talán mesterfokban rendelkeznek és a környezetükre is ezt sugározzák ki : a felfokozott szexualitás!

Ezért van az, hogy minden ma futtatott ezo-guruval való beszélgetés előbb-utóbb eljut ehhez a kedvenc témához, hiszen minden ezoterikusan kiterjesztett egonak központi energiaforrása egyáltalán nem a szívcsakra ( ahogy ezt folyamatosan próbálják elhitetni ) hanem a betegesen felfokozott nemi csakra, amely természetesen a solar plexust is nagyobb aktivitásra, azaz nagyobb birtok- és hatalomvágyra ösztönzi, de természetesen ezoterikus álarcban - ahogy ez már Atlantisz utolsó korszakában is lejátszódott!

Tehát nincs semmi új a nap alatt! A mérhetetlen hatalom- és birtokvágy, melynek a forrása a szívről leválasztott szexuális energia, az atlantiszi feketemágikus papság révén egyszer a Föld történetének legnagyobb katasztrófáját okozta, amely most szemmel láthatóan meg fog ismétlődni, ha a tömeg idejében meg nem szabadul minden tudományos-, vallásos-, és ezoterikus tekintélyeitől!

Az ezoterikus tekintélyek meg természetesen a társadalom ahhoz a szűk szegmenséhez szólnak, azokat befolyásolják alapvetően most már főleg az internet révén óráról órára és percről percre, akiket szellemi kereső embereknek nevezhetünk.

A szellemi ébredés első látható jele pedig itt Magyarországon éppen negyedszázada kezdődött, és nagyjából 1993-ig tartott az első nagyobb divathullámszerű lecsengése az ezoterikus-ufós tanoknak.

A magyar szellemi keresők mai napig tartó tragédiája viszont az, hogy ezeket az ezoterikus-ufós tanokat nem olyan emberek kezdték terjeszteni akkor, akiket az őszinte tudásvágy hajtott, hanem éppen ellenkezőleg : ebben a rablókapitalizálódó országban ezek a mai napig sztárolt emberek egy olyan egzisztenciát kezdtek kiépíteni magunknak, ami szerény, de megbízható anyagi jövedelem mellett még a becsvágyukat is kielégítette, hiszen folyamatosan ezoterikus-ufós tekintélyként szerepelnek még a hivatalos médiában is.

Mert ha őszinte tudásvágy hajtotta volna őket, akkor

1. 1990-re már 30-40 éves lemaradást az nyugati ezoterikus-ufós alapművek lefordításában haladéktalanul elkezdték volna,

2. ezáltal megteremthették volna azt a tudásbázist, amely mai napig hiányzik magyar nyelven,

3. ilyen tudásbázis alapján fejleszthették vagy bővíthették volna ki a saját kutatási anyagukat és tanítói tevékenységüket.

Ezzel szemben mi történt?

A hatalom által beültetett ejtőernyősök vették át már az álrendszerváltás hajnalától kezdve az ezoterikus-ufós irodalom tematizálását, akik nagyrésze - hogyan is lenne másképp? - a sci-fis terület teljes materialista sötétségéből jött és ugyanilyen sötétséget csinált azonnal az ufó-témából is!

Így már legalább negyedszázada élünk együtt az emberiséget állandóan leigázni akaró gépfejű szörnyetegekkel, a hálószobákba besettenkedő gülüszemű szürkékkel, hüllőkkel, aliennekkel, akik minden ufós újság címlapján mint legfőbb szenzáció szerepelnek, növelve természetesen néhány százalékkal a példányszámot, de azonnal fényévekkel eltávolítva az igazságtól a szellemi kereső százezreket.

Persze nem azt tagadjuk, hogy ilyen szörnyetegek, klónok, gépemberek ne léteznének akár még a mi bolygókon is, hanem azt kifogásoljuk, sőt, egyenesen felháborítónak tartjuk, hogy a földönkívülieket nagyon is tudatosan egyoldalúan mutatták be már kezdet kezdetén az spirituális ébredező magyar népnek!

És ahogy a politikában is megvan a folyamatosság az előző rendszer ideológiai komisszárjai és a mai „demokratikus-humanista-emberjogi” fecsegői között, épp úgy az ezoterikus-ufós területen is az 1972-ben indult Galaktika kiadvány köré csoportosuló csapat, majd a vele összefüggő szocialista sci-fis könyvkiadás „szakértőinek” egy része vedlett át „ufó-kutatóvá”, ezoterikus témák előadóivá stb-vé.

Ám a sötétség sohasem nem adhat mást, mint lényege : az állandó félelemkeltést!

Mert pl. bármelyik enigma-enigmák-hihetetlen c. műsor megnézése után vajon Önök mennyi impulzust kaptak a spirituális fejlődésre, milyen „tudást” nyújtottak át a lelküknek, ami Önöket arra ösztönözné, hogy az eredeti lélekmegbízásuk kódjait „kicsomagolják”?

Semmilyen tudást! Csak figyelemelterelő konteós/álezoterikus fecsegések és vélekedések végtelen történetét, melybe a lélek szinte belefulladhat, úgy, hogy közben semmi valós ismeretet sem kapott!

Van egy régi mondás, mely az igazság után szomjazó lélek helyzetét jól ábrázolja ( figyeljenek fel : az igazság után csak a lélekember szomjazik, míg ego-tudat számára ismeretlen az olyan fogalom, hogy "igazság", mivel számára csak vélekedések vannak! ) :

Aki fuldoklik, annak nincs ideje halat fogni.

Ez azt jelenti, hogy azonnal letesztelhetik magukat, hogy Önöknek, mint szellemi keresőknek, mennyire van szükségük még az internetes és egyéb konteós/ezós kábulatra, mint mindennapi kenyérre, azaz arra, hogy egy kis ezoterikus narkózis segítségével továbblubickoljanak a 3D-s pusztuló Föld langyos szennyvizében!

Mert hogy az ilyen tanokat képviselő tanítók élvezik ezt a lubickolást, az jól látszik, hiszen a többé-kevésbé meglévő hatalmi hátszelük és az ezzel szorosan összefüggő egzisztenciális biztonságuk miatt a Halak-Vízöntő korszak-átmenetről ők nyilván csak politikailag korrekt és polgárilag jól fésült módon beszélhetnek, miközben a 6 millió mélyszegénység felé tartó/zuhanó magyar néhány halk ellenvetése még Dobogókőig sem hallatszik el, hiszen Szelei Magdiék is átvették a szokásos 35.000 Ft/fős táborozásokat, melyet még a kilencvenes évek elején a jógások majd később Kisfaludyék is elkezdtek.

Mi pedig természetesen sok sikert kívánunk a dobogókőieknek, mert tudjuk és érezzük, hogy jót akarnak, ám ezzel együtt azt is megmondjuk, hogy ilyen nagy szervezéseknél, amikor a régi világ keretei között akarnak valami új, spirituális közösséget létrehozni, mindig fennáll annak a veszélye, hogy éppen a legértékesebbeket, akiknek tulajdonképpen ezt az egész rendszert kitalálták, nem tudják befogni, nem tudják lehalászni, ahogy erre egykor Németh László író is utalt : „minden rendszer egy olyan háló, amiből éppen az aranyhalak úsznak ki.”

Ez a régi, pusztuló, durvaanyagi világ pedig kőkeményen rákényszeríti az embert egy lélekélettel tökéletesen ellentétes életformára, és mivel az ember nem akar meghasonlani önmagával, hamarosan olyan lesz a világnézete is, amilyen életet kényszerűségből felvállalt.

Az ezoterikus tanítók jó részénél is ez a helyzet : nem az a lényeg, hogy mit mondanak, hanem az, hogy mit cselekszenek, mivel ezzel árulják el tulajdonképpen, hogy milyen fejlődési fokozatban vannak, és nem azzal, hogy mit állítanak magukról - ez az egyik.

A másik pedig az, hogy aki valóban tanító, az ezt rendszerint névtelenül és személytelenül teszi - miért?

Azért, mert

1. a szellem embere ösztönösen a csendet ( az univerzum tökéletes megnyilvánulását! ) keresi,

2. a közvetlen mester-tanítványi viszony hiánya miatt nem alakulhat ki függőség a tanítványoknál, éppen ezért

3. a tanítás közvetlenül a lélekhez szólhat, kikerülve a tanítvány személyiségét, aki még rendszerint helytelen képalkotási és fogalomrendszerrel, azaz a családtól és a társadalomtól automatikusan átvett élőítélet-rendszerrel rendelkezik.

Ugyanígy működnek a földönkívüli testvéreink is, akik már legalább 60 éve köztünk vannak, és minden országban, minden városban, minden lakókörzetben megtalálhatóak.

És ha ezt már tudjuk, akkor azt is beláthatjuk, hogy addig maradnak az űrutazó testvéreink számunkra látszatra névtelenek és személytelenek, amíg az emberiség ( többek között a Mennyei próféciákban is leírt ) érzelmi függőségeivel, vagyis az egymástól lopkodó életenergia-vámpírizmusával fel nem hagy!